Leder

Høyre-hodepine

Høyre bestemmer i realiteten om Norge skal si ja eller nei til det omstridte datalagringsdirektivet.

Vi må si nei til en generell overvåkning av hele befolkningen, for å bruke Ketil Lunds ord.

leder

Høyre har en grunnleggende positiv holdning til EU, og finner det naturlig nok vanskelig å si nei og dermed komplisere forholdet mellom Norge og den europeiske unionen. Høyre har også tradisjonelt vært et lov og orden-parti. Men blant de aller fremste og aller viktigste dyder for det verdikonservative partiet er å sikre individets rettigheter og sørge for respekt for personvernet og liberale dyder.Høyre-ledelsen burde derfor lytte mer til tunge stemmer i egne rekker som med bakgrunn i en forståelig verdikonservativ begrunnelse, har avvist direktivet. Det gjelder for eksempel tidligere direktør for Datatilsynet Georg Apenes. Vi har også sans for argumentasjonen fra høyesterettsadvokat Ketil Lund. Han ble i 1994 oppnevnt som leder av utvalget som skulle "granske påstander om ulovlig overvåkning av norske borgere". Lund-kommisjonen, som den i ettertid er kalt. Lund mener at å gjøre datalagringsdirektivet til norsk lov representerer en aggressiv overvåkning vi til nå ikke har kjent til.Hensikten er den beste, bedre kontroll med kriminelle og større mulighet til å forebygge kriminalitet. Men i dette tilfellet er vi langt fra overbevist om at hensikten helliger midlet. Ikke minst fordi det innebærer en innvadring av privatlivet. Vi må si nei til en generell overvåkning av hele befolkningen, for å bruke Ketil Lunds ord.Desto lenger Høyre tviler seg frem til et standpunkt, desto sterkere blir bildet av et parti som legger mer vekt på det partitaktiske enn prinsipielle avveininger. Ubesluttsomhet og frykt for å skulle si nei til politi og påtalemakt kan komme i veien for hensynet til personvernet. Fortsatt er et splittet Høyre det som kan bli redningen for Ap. Regjeringspartnerne sier nei. I opposisjonen er det bare Høyre som ikke har tatt standpunkt.Signalene fra stortingsgruppa er at de tre nordnorske er delt. Elisabeth Aspaker (Troms) og Ivar Kristiansen (Nordland) er positive, mens Frank Bakke Jensen (Finnmark) hører til de mest skeptiske i Høyre som vurderer å støtte et norsk veto mot direktivet. Også Unge Høyre i de tre nordligste fylkene har sagt nei til datalagringsdirektivet.