LEDER

Større bredde i oljedebatten

Reiselivsnæringen er fraværende i debatten om en fremtidig olje- og gassvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Flere politikere har luftet tanken om å holde Lofoten utenom, og heller åpne sokkelen lenger nord. Men uansett er det grunn til å gå i gang med konsekvensutredninger som tar for seg hele samfunnet og flere næringer.

leder

Forholdet mellom oljen og fiskeriene dominerer debatten og er tema på seminarene. I det ligger liten anerkjennelse av en godt etablert reiselivsnæring i regionen.Påstandene fremmes i en masteroppgave Jorunn Nyheim og Anne Grete Johansen har laget ved Handelshøyskolen i Bodø. I oppgaven prøver de å besvare spørsmålet om konsekvensene for reiselivsnæringen i Lofoten og Vesterålen av en mulig petroleumsvirksomhet i området.Betydningen av reiselivsnæringen illustreres blant annet gjennom nærmere 450.000 overnattinger i regionen de 11 første månedene i 2009. Av disse overnattingene har Lofoten de overlegent fleste med nær 360.000. Det forteller at reiselivet er langt viktigere der enn i Vesterålen. I noen grad kan dette trolig forklare en større åpenhet for olje og gass i Vesterålen enn i naboregionen.I masteroppgaven er intervjuede reiselivsaktører i Vesterålen langt mer positive til sameksistens med oljen enn det kollegene i Lofoten er. De ser i større grad de mulighetene nye arbeidsplasser og økt forretningstrafikk kan gi dem.Noe av det samme bildet tegnes i en meningsmåling vi gjorde her i avisen i fjor. Da var et klart flertall i Lofoten, 53 mot 31 prosent av de spurte mot leteboring og utvinning. I Vesterålen var 42 prosent for, mens 37 svarte nei. Det virker som om ønskene om alternativ næringsvirksomhet er betydelig større i Vesterålen, som ikke i samme grad tiltrekker seg turister.I noen grad kan dette berede grunnen for det kompromisset mange av oljetilhengerne leter etter. Flere politikere har luftet tanken om å holde Lofoten utenom, og heller åpne sokkelen lenger nord. Men uansett er det grunn til å gå i gang med konsekvensutredninger som tar for seg hele samfunnet og flere næringer. I tillegg til reiselivet, savner Johansen og Nyheim lokalkunnskap og samfunnsvitenskapelige perspektiver i vurderingene og debattene.Vi er enig i behovet for større bredde i den offentlige debatten om denne omstridte sokkelen. Mastergradsoppgaven påpeker åpenbare mangler.