Sametinget - et fint hotell?

Fremskrittspartiet prøver igjen å komme inn på Sametinget for å legge det ned.
leder

Sametingsbygget i Karasjok er et praktbygg med en helt spesiell arkitektur. Fremskrittspartiet vil ikke rive bygget. Det kunne i og for seg vært en effektfull måte å markere et kraftig punktum for 20 års folkevalgt norsk sameting. Partiet satser på etterbruk. Hotell, antyder nestformann Per Sandberg, som en mulighet.I 2005 stilte Frp for første gang til sametingsvalg - også da var den uttalte målsetting "å få slutt på den galskapen Sametinget er ". Fremskrittspartiet måtte den gang nøye seg med 201 stemmer, 2,3 prosent av de avgitte - for lite til en plass på tinget. Men Frp gir seg ikke. Denne gang stiller Frp-lister i fem av de syv valgkretsene.På ny er marsjordren fra første nestformann Per Sandberg at Frp må inn på Sametinget "for å få avviklet det vi mener er galskap satt i system ". Ved årets valg er det færre og større valgkretser enn tidligere - og antall representanter i Sametinget er redusert.Ikke overraskende er reaksjonene fra de samiske miljøene sterke på Frp-utspillet, like sterke som ved forrige valg. Blant de som reagerer er tidligere mangeårig leder av Senja sameforening, Mildrid Pedersen. Hun sier til Folkebladet at Sandbergs utspill er horribelt. Hvor skal samenes røst høres hvis man ikke har Sametinget, parerer Pedersen.Fremskrittspartiets toppkandidat i den største valgkretsen, som omfatter de samiske kjernekommunene Kautokeino og Karasjok, deler ikke partiledelsens syn på Sametinget. Svein Ole Sandvik fra Kautokeino mener Sametinget har hatt stor betydning i de samiske områdene. Derfor vil han for sin del ikke prioritere arbeidet med å avvikle Sametinget om han blir valgt.Fremskrittspartiet har vært konsekvent i sitt nei til å støtte samiske rettigheter. Partiet aksepterer ikke samene som urbefolkning. Frp innrømmer heller ikke samene rettigheter de har krav på i henhold til internasjonale avtaler Norge har forpliktet seg på. Siv Jensen, Per Sandberg og Per Willy Amundsen står på trygg Frp-grunn i sitt felttog mot det samiske. Full støtte har de likevel ikke blant sine egne samer.Utsiktene til et nytt hotell i Karasjok er ikke spesielt gode.