Krafttak for Finnsnesvannet

Lenvik kommune skal gjøre et krafttak for å rydde opp i Finnsnesvannet, og det er på høy tid at noe skikkelig blir gjort med byens "perle ".
leder

  På siste møte i Lenvik formannskap ble det enstemmig vedtatt at miljøarbeidet i Finnsnesvannet skal gjennomføres med en kostnadsramme på tre millioner kroner. Det er et betydelig beløp. Kommunen har fått 1,2 millioner kroner i tilskudd fra fylkeskommunen til prosjektet, og det er velkomne penger til dette viktige arbeidet.  I dag framstår ikke Finnsnesvannet som noe særlig vakkert skue. Det er åpenbart at det trenges en skikkelig opprenskning og en ansiktsløfting. Kommunalsjef Geir Fredriksen viser til at det skal fjernes store mengder slam og vegetasjon i Finnsnesvannet, og at arbeidet som skal gjøres blir såpass grundig at det ikke skal bli noen synlige gjengroingsproblemer på mange år.  Det høres meget bra ut. Men Fredriksen legger til at en slamavskiller som Finnsnesvannet jo er, vil bli fylt gradvis, og kommunen må derfor vurdere å skaffe klippeutstyr i vedlikeholdsøyemed, påpeker han. Og det sier seg sjøl at kommunen må være meget påpasselig med jevnlig vedlikehold.  Hvis kostnadsoverslaget holder skal man, ifølge Fredriksen, i denne omgangen også satse på å få laget nødvendige fundamenter til den planlagte utsescenen. Men administrasjonen legger opp til at man tar en liten pause i 2006 i forhold til Finnsnesvannet. Det kan innebære at arbeidet med utescenen ikke blir fullført før i 2007, hvis det da ikke kommer politiske ønsker om å ta dette tiltaket neste år, viser Fredriksen til. Men det bør være et klart mål å få dette etterlengtede tiltaket ferdig allerede neste år.  Kommunestyret har tidligere vedtatt å sette av en million kroner årlig i økonomiplanen til investering i Finnsnesvannet. Det ligger i kortene at det kan være delte meninger om denne satsinga. Men det er ingen tvil om at det er behov for å forskjønne vannet og området rundt, og kommunen er tjent med at dette arbeidet nå blir gjort.