Maktovergrep i Skrolsvik

At bygdefolket i Skrolsvik føler seg overkjørt og vil kjeppjage UDI-ledelsen dersom de dukker opp i bygda, er fullt forståelig.
leder

¦ For maken til maktovergrep og neglisjering av folkemeninga skal man lete lenge etter. På folkemøtet for noen uker siden fikk regionsjef Bjørn Fridfeldt i Utlendingsdirektoratet soleklare advarsler mot å fylle opp Senjehesten kyst- og turistsenter med 100 asylsøkere. Advarselen var godt ment; bygda med knappe 90 innbyggere har rett og slett ikke kapasitet til å motta og ivareta så mange mennesker — og kommunen har ikke infrastruktur som er solid nok.

¦ Bygdefolket fikk full støtte fra kommunens politikere. 30-40 asylsøkere er greit. Men ikke flere, og i alle fall ikke 100, sa formannskapet. Det har nå UDI arrogant oversett. Folkemeninga er fullstendig tilsidesatt, både bygdefolkets og lokalpolitikernes. Det er så man nesten må spørre: Er det mulig?

¦ Regionsjef Bjørn Fridfeldt lovet å lytte til signalene han fikk på folkemøtet. Han må ha vært tunghørt den kvelden. Nå sier samme Fridfeldt at situasjonen har endret seg. Strømmen av asylsøkere øker sterkt, og forholdene er prekære. "Vi var bare nødt til å si ja", sier Fridfeldt til Folkebladet. At folk i bygda reagerer med sjokk og vantro er virkelig til å forstå.

¦ Hva nå? Bygdefolket i Skrolsvik er kjent som åpne, varme mennesker — det viser de ikke minst under ett av regionens flotteste kulturarrangementer, Skrolsvikdagan. Og selvsagt: Asylsøkerne skal bli tatt godt i mot, og bygdefolket skal gjøre sitt beste for å integrere og sosialisere menneskene som kommer fra vanskelige forhold. Det er usedvanlig flotte holdninger, og det overrasker ikke at bygdefolket ser det slik. Men det er ikke det denne saken handler om.

¦ Dette handler om et bygdefolk og et lokaldemokrati som er fullstendig overkjørt av en statlig etat. En maktarroganse som er utålelig. Slik kan det ikke fortsette.

¦ Tirsdag kommer saken opp i Stortinget. Fremskrittspartiet vil konfrontere arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen med Skrolsvik-saken. Og i neste omgang vil partiet fremme forslag om lokal vetorett i slike saker.

¦ Det er et godt forslag — en regelendring som vil ha full støtte i Skrolsvik og andre steder der det bor folk med sunt folkevett.