Sp og Nord-Norge

I går ble Liv Signe Navarsete valgt til ny leder i Sp. Hun overtar lederposisjonen i et parti som sliter med å komme skikkelig på offensiven. Det gjelder ikke minst i Nord-Norge.
leder

¦ Sp kan risikere å bli uten stortingsrepresentasjon fra Nord-Norge etter neste års valg. Ifølge en meningsmåling som ble offentliggjort i Nordlys fredag er nordlandsmandatet, som partiet har inneværende periode, tapt. Det må være et tankekors for et parti som flagger distriktspolitikken høyt at det står så svakt i den nordligste landsdelen.

¦ Ved valget i 2005 fikk Sp i Troms, som hadde salangenordfører Ivar B. Prestbakmo som listetopp, 7,7 prosent oppslutning. Det holdt ikke til stortingsplass. Målinga i Nordlys i går gir Troms Sp bare 5,8 prosent. For Sp må det også være bekymringsfullt at man ikke har klart å øke oppslutninga i Troms, til tross for at Kystpartiet som gjorde et godt valg i 2005, har en markant tilbakegang, ifølge denne målinga.

¦ Men mye kan fortsatt skje fram til stortingsvalget høsten 2009. Det store spørsmålet er også om valget av Navarsete som partiets nye leder og frontfigur vil gi Sp løftet man håper på. Det må i hvert fall være grunn for partiet å ha noen forventninger om bedre tider. Navarsete har også allerede signalisert at det skal tas et storløft på samferdselssektoren i åra framover. Det er det flere andre partier som vil gjøre, og det kan ligge i kortene at samferdsel vil bli et av hovedtemaene i valgkampen.

¦ Men fra sin posisjon som samferdselsminister har Navarsete et spesielt godt utgangspunkt for å profilere vei- og jernbanesatsinga. I den forbindelse er det ikke minst viktig at Nord-Norge kommer godt ut. Vi tror også at partier som vil gå i front for å få realisert videreføringa av Nord-Norgebanen kan høste velgergevinst i nord.

¦ Hvis Sp lykkes med å framstå som en ekstra drivkraft for økt satsing på samferdsel, kommuneøkonomi og andre forhold som kan bidra til økt vekst og utvikling i distrikts-Norge, kan partiet klare å øke oppslutninga. Det er også helt nødvendig dersom Sp for eksempel skal komme i posisjon for å kapre en etterlengtet stortingsplass fra Troms ved neste års valg.