Uføre rammes tungt

Regjeringens forslag til trygdeendringer rammer de uføre på en urimelig måte.

Regjeringens utgangspunkt om at det skal lønne seg å jobbe, er klokt. Trygdereformen som ble vedtatt under de rødgrønnes ledelse har også dette som utgangspunkt.

Folkebladet på lederplass 15. oktober 2014

KUTT: Regjeringen kutter hardt i uføretrygden.  Foto: Stian Jakobsen

leder

Det har vært en enormt fokus på skattelettelser til de rikeste etter at regjeringen sist uke la fram sitt forslag til statsbudsjett. I så stor grad har rikingenes skattefest dominert mediebildet, at trygdeendringene som er foreslått har druknet i flommen.

Statsbudsjettet har slett ikke ”en meget god sosial profil”, som regjeringen selv synes å mene. Spesielt kuttene i støtten til uføre, og særlig deres barn, er dramatiske for de mange det rammer.

Regjeringens mål er å få flere i jobb og færre på uføretrygd. Men hvis vi har som utgangspunkt at de som mottar uføretrygd er kvalifisert til en slik ytelse, ut fra blant annet legers vurderinger, blir det meningsløst med store statlige kutt i ytelsene til en slik svak gruppe. Hvis regjeringen mener at mange som i dag mottar slike ytelser, ikke er kvalifisert til pengene de får, må man starte i en helt annen ende - med en storstilt gransking.

Regjeringen kan gjerne tro at jo mer vi kutter i ytelser og støtteordninger, jo flere vil komme seg ut i arbeidslivet. Det er ikke slik det fungerer i virkelighetens verden. Satsingen på et inkluderende arbeidsliv har gang på gang vist at arbeidslivet slett ikke er så inkluderende som vi gjerne skulle ønske.

Regjeringens utgangspunkt om at det skal lønne seg å jobbe, er klokt. Trygdereformen som ble vedtatt under de rødgrønnes ledelse har også dette som utgangspunkt. Men det betyr ikke at man bare kan kutte blindt i trygdeytelser. Det grelleste eksempelet er det foreslåtte kuttet i barnetillegget for uføre, og forslaget om å fjerne feriepengene for arbeidsledige. Uføretrygdede med barn kan komme til å tape 28.000 kroner i året dersom disse endringene går gjennom.

Det gjør de neppe. De svakeste i samfunnet vil rett og slett risikere å tape for mye, og den harde linjen fra Frp og Høyre vil ikke vinne gehør verken hos støttepartiene eller i Stortinget for øvrig. Men forslagene levner ingen tvil om at denne regjeringen ønsker å kjøre en tøffere linje mot svake grupper i samfunnet.