Må unngå sjåførkrise

Sjåførmangel: Bedrede lønnsforhold i Øst-Europa gjør at færre sjåfører derfra nå søker seg til Norge.   Foto: Ronald Johansen

Myndighetene bør gjøre mer for å få utdannet flere kvalifiserte yrkessjåfører og ellers legge til rette med bedre fasiliteter langs veiene.

leder

NHO-foreningen for logistikk og transport (NHO LT) tar til orde for å få opp lønnsnivået for lastebilsjåfører og får naturlig nok full støtte fra Fellesforbundet i LO. Norsk Lastebileierforbund (NLF) svarer med å henvise til lav inntjening og lite å gå på i medlemsbedriftene. Et oppspill til vårens tarifforhandlinger, i Aftenpostens spalter, med en til dels uvanlig rollebesetning. Det er imidlertid liten uenighet når det gjelder situasjonen, og utfordringene, innen lastebilnæringen. Det gamle slagordet «Uten lastebilen stopper Norge» kan nå utdypes med «uten sjåfører stopper lastebilene».

En umiddelbar årsak er bedrede lønnsforhold i Polen og andre østeuropeiske land, med den følge at stadig færre lastebilsjåfører derfra søker seg til Norge. Scener fra Storbritannia etter brexit tjener som skrekkeksempel. Endeløse bilkøer til bensinstasjoner skyldtes ikke drivstoffmangel, men mangel på sjåfører til å kjøre tankbilene. Men hvem skal først og fremst bidra til å forebygge en reell sjåførkrise her i landet? NHO LT-direktør Are Kjensli presiserer at frontfagsmodellen setter klare grenser for hvor mye av den lønnsøkningen han ønsker, som kan tas i det sentrale oppgjøret.

NLF-direktør Geir A. Mo slår bunnlinjer i bordet for å forklare at det heller ikke er mye å hente i lokale forhandlinger. Enklere er det nok å bli enige om at myndighetene bør gjøre mer for å få utdannet flere kvalifiserte yrkessjåfører og ellers legge til rette med bedre fasiliteter langs veiene. Samtidig vil jobben bli mer attraktiv med en mer effektiv kontroll overfor useriøse, utenlandske aktører. Men en lønnsomhet som gir rom for høyere lønnsnivå – og status - er en uansett som en forutsetning for å unngå sjåførmangel.

Den til dels harde og økende konkurransen i transportbransjen har vært til fordel for oppdragsgivere og i siste omgang for oss forbrukere. Men konkurranse bør alltid skje på mest mulig like vilkår – og basert på bærekraftige arbeidsforhold i alle ledd. I flere sammenhenger kan reell og bærekraftig konkurranse dermed bety at noen må betale mer for tjenester og i neste omgang for varer. Her er det problemstillinger som krever gjennomtenkning og debatt, for uten lastebilsjåfører stopper ganske mye,

Minileder: Strøm av protester

Oslo tingretts dom i Acer-saken konkluderer med at Grunnloven ikke ble brutt da Stortinget vedtok EUs tredje energipakke i 2018.

Nei til EU-leder Roy Pedersen stiller seg uforstående til dommen og mener Norges tilslutning til Acer er med på å gi skyhøye strømpriser for både husholdninger og bedrifter.

En strøm av protester ga verken lys eller varme for Acer-motstanderne.