Unødvendig privatskolestopp

Privatskolestopp: Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) har satt midlertidig stopp for nye privatskoler..  Foto: Ali Zare / NTB

En avgjørende forskjell er at norske privatskoleeiere ikke har lov til å ta utbytte eller i det hele tatt drive skolene kommersielt.

leder

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) har beordret stopp i godkjenningen av nye privatskoler inntil et varslet lovforslag er behandlet i Stortinget. Det som dermed fryses, er søknader om å starte yrkesfagskoler og såkalte profilskoler utenfor det offentlige systemet. Eksempler kan være steinerskoler, montessoriskoler og kristne grunnskoler, og på videregående nivå toppidrettsgymnas og internasjonale og maritime skoler. Flere steder i landet startet det slike supplementer i utdanningstilbudet i høst, godkjent etter en lovendring under Solberg-regjeringen. Venstresiden på Stortinget har lenge advart mot både privatisering og snikprivatisering av skolevesenet.

At liberaliseringen har gitt en rekke nyetableringer, var vel i og for seg tilsiktet. Men på nyeste oversikt fra Statistisk sentralbyrå, skoleåret 2019-2020, gikk fortsatt 95,75 av landets grunnskoleelever og 91,8 prosent på videregående i den offentlige skolen. Avstanden er med andre ord milevid til «svenske tilstander», etter den kraftige skoleprivatiseringen med Aps søsterparti Socialdemokraterna ved makten. En avgjørende forskjell er at norske privatskoleeiere ikke har lov til å ta utbytte eller i det hele tatt drive skolene kommersielt.

Kampen mot «velferdsprofitører» blir følgelig lite egnet i denne sammenheng. Venstresiden og andre privatskoleskeptikere argumenterer derfor ut fra faren for å undergrave fellesskolen. Det ideologiske oppgjøret med den borgerlige regjeringen er imidlertid like tydelig i Brennas stoppordre – selv om det jo er tverrpolitisk enighet om å sikre fellesskolens dominante hovedrolle, og selv om også Ap og SV var med på å åpne den gamle friskoleloven for alternative retninger i livssyn og pedagogikk.

Et hovedformål med de skoleetableringene som nå settes på vent, var å åpne for mer mangfold. Gjennom sine egne undervisningsopplegg skal disse friskolene ha en innovativ effekt i skole-Norge, noe Ap mener ikke er tilfelle. I hvilken grad loven faktisk virker etter forutsetningene, bør fra tid til annen kartlegges og evalueres. Men en mer ideologistyrt parkering burde være unødvendig - i påvente av et lovforslag som Ap først skal bli enig med Sp om, og som regjeringen deretter skal samle flertall for.

Minileder: Separasjonstiden er innledet

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) vil starte jobben med å splitte Troms og Finnmark fylke allerede i desember og foreslår å dele opp fylkesadministrasjonen.

Separasjonstiden er innledet etter et kortvarig og stormfullt ekteskap.