Fastlegemangelen

Fastlegeordningen utgjorde i sin tid en klar forbedring, og noe antatt bedre alternativ er ikke oppfunnet.

Folkebladet på lederplass, mandag 22. november 2021

MYE JOBB: Fastlegeordningen ble innført for 20 år siden, men har lenge vært under press på grunn av sviktende rekruttering.   Foto: Harstad Tidende

leder

Har du hatt samme fastlege i over 15 år, reduseres sannsynligheten for en sykehusinnleggelse med 30 prosent og dødeligheten med 25 prosent. Kurvene går like bratt i motsatt retning når du har fått ny fastlege. Det viser en fersk studie, omtalt i Aftenposten. En «fastlege» var da også ment som nettopp det, da ordningen ble innført for 20 år siden. Men ordningen har lenge og i økende grad vært under press. Antall nordmenn uten fastlege har passert 130.000, 10.000 flere enn for en måneds tid siden. Og antall kommuner med diagnosen fastlegekrise har økt fra ti til 83 på fire år, bare 57 kommuner anses å være uten symptomer på det som i sitt vesen er en rekrutteringskrise.

Underdekningen svekker mulighetene til å bytte og i verste fall også å komme inn hos en fastlege – og har en åpenbar hovedårsak: arbeidsmengden, og dermed en lite familievennlig arbeidstid. Problemet kan sies å ha proporsjonalt med mengden studier, utredninger og handlingsplaner å gjøre.

For med alt fra samhandlingsreformen mellom sykehus og kommuner til skjerpede fraværskrav for elever, har oppgavene økt. Det kommer noen varselrop om omfanget av rent kontorarbeid og forskjøvet oppgavefordeling innen helsevesenet.

Den profilerte legen og forfatteren Jørgen Skavlan er blant dem som også advarer mot «helse og velvære-begreper som flyter sammen», parallelt med et svakere skille mellom pasienter og rettighetsorienterte kunder. Fastlegekrisen har nok noen elementer som verken utredninger eller regjeringer helt har fanget opp. «Hvem hadde trodd at setningen ‘det tar du med fastlegen’ kunne bli starten på slutten for hele ordningen? lyder Skavlans oppsummering.

Fastlegeordningen utgjorde i sin tid en klar forbedring, og noe antatt bedre alternativ er ikke oppfunnet. Neste år vil Støre-regjeringen bruke 100 millioner mer til formålet enn Solberg-regjeringen, som for øvrig lanserte en opptrappingsplan – med altfor få milliarder etter Legeforeningens oppfatning. For å bedre rekrutteringen av fastleger trengs det nok både bedre organisering og mer penger. Og helseminister Ingvild Kjerkol vil for sin del trenge atskillig mer enn Hurdal-plattformens nokså runde vendinger om hvordan Aop/Sp-regjeringen vil «styrke fastlegeordningen».

Minileder: Kreml-jobb som rådmann

Nestleder i Senja Eldreråd, Håvard Berglund, mener senjarådmann Hogne Eidissen ikke har klart å få frem hvorfor innstillingen om ny sykehjemsstruktur er et bra forslag, og legger til at Senja kommune ikke kan være noe gammelt sovjetsystem, hvor man ikke hører på folket.

Rådmann Hogne Eidissen har en Kreml-jobb.