Dyrere hverdag for vanlige folk

Justert for prisveksten ellers, peker indeksen mot en kostnadsøkning for en standard enebolig på hele 24 prosent fra i fjor til 2024

Folkebladet på lederplass, onsdag 27. oktober 2021

BOLIG: «At vanlige folk slipper å bo seg i hjel må være en høyt prioritert oppgave».  Foto: Ronald Johansen

leder

Problemet er selvsagt størst i pressområdene, men generelt er det mange som må tøye privatøkonomien til yttergrensene for å kunne kjøpe sin første bolig eller avansere på boligmarkedet. Men i de kommende årene blir ikke nødvendigvis kjøpesummen den største utfordringen, sier generalsekretær Morten Andres Meyer i Huseierne. For kostnadene ved å bo i eget hjem vil øke langt sterkere enn vi er vant til, ifølge organisasjonens ferske Bokostnadsindeks.

Justert for prisveksten ellers, peker indeksen mot en kostnadsøkning for en standard enebolig på hele 24 prosent fra i fjor til 2024. Høstens strømsjokk i deler av Sør-Norge blir dermed bare en del av et omfattende bilde.

Alle må regne med økte energikostnader fremover. I tillegg kommer renta, som etter en historisk dyp og langvarig dvale er på vei oppover igjen. Og forsikringsbransjen finner det nødvendig med samme signaler som bankvesenet, prisene vil øke.

Et solid utslag på indeksen gjør også vedlikeholdsutgiftene til boligen. Et varmere og våtere klima øker både vedlikeholdsbehovet, fra grunnmur til tak, og kravene om delbetaling for blant annet vann- og avløpsforsterkninger.

Legg så til varslene fra flere hold om prisøkninger på mat- og andre forbruksvarer i både klimaendringenes og pandemiens kjølvann. Forbrukerøkonomer står derfor i kø med gode råd til vanlige folk: foreta en kritisk vurdering av eget forbruk, bygg opp økonomiske buffere i gode tider for å stå best mulig rustet til varslede økninger og mer uforutsigbare prissjokk, osv. Det er imidlertid ikke bare boligeiere som bør legge seg slike råd på sinne.

Ifølge Huseierne har den delen av bokostnadene som kommunene og staten avgjør, økt med 43 prosent siden 2010. Eiendomsskatt og kommunale gebyrer utgjør to av de seks punktene på kostnadsindeksen. Også det offentlige må dekke inn sine utgiftsøkninger til alt fra strøm til byggevarer – men ikke la seg friste til å sende mer enn en strengt nødvendig del av regningen videre.

Åtte av ti husstander her i landet er selveiere, i tråd med en bredt forankret boligpolitikk. Den nye regjeringen lover at det nå er vanlige folks tur. At vanlige folk slipper å bo seg i hjel må være en høyt prioritert oppgave i skatte- og avgiftspolitikken.

Minileder: Revers, eller ikke?

Sorenskriver, dommere, politijurister og politikere krangler så fillene fyker om domstolreformen bør reverseres eller ikke, og om Senja tingrett skal bestå som før.

Det er vanskelig å skjønne hva som er rett eller galt i denne saken.