Bostøtten best egnet til strømsjokket

STØTTE: Bostøtte eller sosialhjelp er beste løsning for de som har fått strømsjokk. 

De kraftfulle tiltakene som varsles, krever grundige utredninger

Folkebladet på lederplass torsdag 21. oktober
leder

Hvis strømsjokket hadde rammet Nord-Norge, ville det blitt et nytt distriktsopprør, mente en Oslo-representant på Dagsnytt 18 nylig. Nå har nok de siste prisrekordene gitt varierende utslag også sørpå. Uansett har strømpriser på et hittil ukjent nivå rammet mange vanlige folk, de som ifølge Støre-regjeringens plattform står for tur til å få sine kår bedre ivaretatt.

Men med det sterkt varierende nasjonale prisbildet — og en like varierende betalingsevne blant folk flest — skjerpes kravene til treffsikkerhet når det i plattformen loves «flere kraftfulle tiltak for å redusere høye strømkostnader».

Dette må gjelde tiltak for å avhjelpe akutte betalingsproblemer, og det må gjelde framdriften med nye overføringslinjer mellom landsdelene, blant en god del annet.

Blant tiltakene olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) har skissert, er geografisk prisutjevning av nettleie, reduserte avgifter, samt økt bostøtte til dem som er berettiget til denne ordningen.

Bostøtte er en fellesnevner også i forslagene som er fremsatt av opposisjonspartiene på Stortinget, både til høyre og til venstre for regjeringen — og som dermed utgjør et flertall. Og dette virkemidlet bør kunne iverksettes uten større utredninger.

I sitt budsjettopplegg foreslo Solberg-regjeringen en beskjeden reduksjon i elavgiften. Men selv mer rause avgiftskutt vil gi ganske marginale utslag i husholdningsbudsjett til vanlige folk. Noe av det staten, og kommunale og fylkeskommunale kraftselskapseiere, håver inn ekstra når strømprisen går til værs, bør heller gis tilbake til forbrukerne på en mer målrettet måte, i tråd med målsettingen om en styrket fordelingspolitikk.

Årsakene er mange når strømprisen gir en sjokkeffekt — og når prisen nå synker igjen. Den nye regjeringen kan vanskelig gis skylden for årelange forsømmelser med å dempe de sjokkene som av og til inntreffer. Og de kraftfulle tiltakene som varsles, krever grundige utredninger; noe annet ville være uansvarlig populisme.

Men folk bruker ikke strøm på lengre sikt, alle er avhengig av den hver dag. Som et strakstiltak virker som sagt bostøtteordningen, og sosialhjelp, som det enkleste — forutsatt at søkerne sikres straksbehandling og -utbetaling før innbetalingsfristen.

Minileder: Ansikt

Facebook skal bytte navn, skriver «The Verge» — men Facebooks ledelse svarer at de nekter å kommentere rykter eller spekulasjoner.

Skal fjesboka framstå med et nytt ansikt utad?