Arbeidskraft-mangel bremser næringslivet

UTFORDRENDE: Gjenåpninga av samfunnet skaper utfordringer spesielt i hotell- og serveringsbransjen.  Foto: Vidar Ruud

leder

På oppløpssida av koronapandemien melder nye utfordringer seg for næringslivet. Oppturen som er på gang fører også til at tallet på arbeidsledige faller, og antall arbeidssøkere nærmer seg «normaltallene» fra før pandemien brøt ut. Det betyr mangel på arbeidskraft, og det er slett ikke noe luksusproblem for norske bedrifter.

Vi ser det også lokalt — både i forbindelse med en lang rekke nyetableringer i sjømatnæringa. men akkurat nå kanskje mest i reiselivs- og serveringsbransjen. Bestillingene kommer inn i stadig økende tempo, men det er svært krevende å skaffe arbeidsfolk.

For den påtroppende Ap/Sp-regjeringa blir dette en av de viktigste og mest påtrengende oppgavene fra første dag: Å løse knappheten på arbeidskraft. Uten gode grep rammes næringslivet, både små, mellomstore og store bedrifter. I sum gir det redusert verdiskapning, som igjen rammer finansieringen av velferdssamfunnet — og dermed påfører fellesskapet økende kostnader. Det kan vi ikke leve med over tid.

Både Danmark og spesielt Storbritannia sliter med det samme. Dansk industri roper etter flere hender og hjerner, og i Storbritannia fører mangel på tankbilsjåfører til tomme bensinstasjoner og panisk handel av drivstoff. I Norge er det først og fremst hotellbransjen som melder om problemer, fordi de har desperat mangel på kokker og annet personell i gjenåpningsfasen.

I andre bransjer har mangel på kvalifisert arbeidskraft vært en bremsekloss under hele pandemien. Den langsiktige samfunnsmessige konsekvensen er svært alvorlig dersom dette fortsetter. Det vil ramme velferdsstaten, og det vil bli stadig mer krevende å finansiere alle velferdsordninger vi har i dette landet.

En alt for stor andel i arbeidsfør alder i Norge står utenfor arbeidsmarkedet. I tillegg kommer det faktum at andelen alderspensjonister øker kraftig — fra rundt 930.000 i dag til 1,2 millioner allerede om ni år. Denne utviklingen blir Norges — og flere andre vestlige lands — største strukturelle utfordring i årene framover.

I tillegg har vi et stor sprik mellom kompetanse og behov. Helsesektoren og byggenæringen rapporterer at de til sammen mangler 22.000 arbeidstakere på grunn av stadig færre faglærte. Dette rammer både kvaliteten på tjenestene og verdiskaping. Og vi kan ikke stole på økt arbeidsinnvandring skal løse utfordringene. Det kan hjelpe, men er ikke nok.

Derfor må den nye regjeringen peke ut en retning som gir en massiv satsing på kompetanse, ny teknologi og smartere måter å organisere offentlige tjenester på. Flere må stå lengre i arbeidslivet, og vi må utdanne, rekruttere og holde på langt flere helsearbeidere.

Minileder: Bybar

Den verdenskjente sportsbar- og restaurantkjeden O`Learys etablerer seg på Bardufoss.

Snakk om pangstart for den nye byen.