Veien tilbake til et mer normalt liv

FREAK OUT: Erna Solberg og Bent Høiue friket ut med en klme av stor symbolverdi. Foto: Ali Zare, NTB 

leder

Etter 18 måneder med alvorstunge pressekonferanser, kunne Erna Solberg og Bent Høie frike ut med noe så frimodig som en klem på podiet. 561 dager etter at man med vantro stengte ned landet og innførte inngripende tiltak, var det som om skuldrene ble senket, med beskjed om at lørdag klokken 16 var å betrakte som selve frislippet.

Det var det flere enn kulturminister Abid Raja som hadde fått med seg. I klemmen på scenen ligger det nok både lettelse og en form for spenning over hva framtiden bringer, en følelse statsministeren og helseministeren kanskje deler med mange innbyggere.

Vi mener myndighetene her til lands har håndtert pandemien på en ansvarsfull og tillitsvekkende måte, selv om det alltid vil være uenighet, kryssende interesser og kritiske røster knyttet til såpass drastiske tiltak.

Det vil komme stabler med bøker om det som gikk rett og galt, så vi behøver ikke bekymre oss for at sekken med etterpåklokskap er tømt.

Det er da også viktig at evalueringen går sin gang. Den første rapporten viste oss mange svakheter med beredskapen, både knyttet til utstyr, bemanning og samhandling. Selv om advarslene har vært mange, viser det seg gang på gang at garden senkes.

Den kanskje viktigste evalueringen vil handle om hverdagen og konsekvensen av å stenge skoler, barnehager og arbeidsplasser, det vil si arenaer som er ekstremt viktig for sosialisering.

På toppen av det hele har frivilligheten fått seg en knekk og den viktigste veien mot normalisering kan være å aktivisere barn og ungdom igjen. Vi tror også forskning knyttet til isolering og ensomhet vil være interessante øvelser. Disse månedene har ikke vært kostnadsfrie.

I nord har vi nok ikke fått like hard medfart som mange andre steder, ettersom restriksjoner heldigvis ble basert på situasjonen i ulike regioner. Den såkalte søringkarantenen hadde noe for seg, i den forstand at tiltakene kunne differensieres. Nasjonalt er man i samme båt, men det gjelder å finne balansegangen. Kommuneoverlegene har vært nærmest på problematikken og tatt ansvaret.

Vi skal være sjeleglad for tilgangen på vaksiner, enten vi har fått en, to eller tre sprøyestikk. Det har vært avgjørende for at normaliteten gjenopprettes. Likevel tar vi med oss et betydelig tankekors på veien, nemlig at forskjellen mellom fattig og rik sjelden har blitt så overtydelig på kloden.

Leger uten grenser har naturligvis helt rett. Det er grunn til å dvele ved mangel på solidaritet i en krisesituasjon, kanskje spesielt når det handler om en grenseløs pandemi som burde møtes med kollektiv bekjempelse.

Minileder: Fattig

Mandag ble det målt 19,5 grader på Bardufoss, og «fattigmannssommeren» skal vare i alle fall fram til helga.

En fattig trøst etter sommeren 2021.