Bør droppe røyk på sosiale medier

RØYK: Norske influensere viser påfallende ofte bilder av folk med en sigarett mellom fingrene.Foto: Stian Jakobsen 

leder

Norske influensere viser påfallende ofte bilder av folk med en sigarett mellom fingrene. Instagram brukes av praktisk talt hele ungdomsgenerasjonen, og er derfor den dominerende plattformen for influenserne. Nær halvparten av dem eksponerte tobakk i en kartlegging foretatt for Kreftforeningen. Men røykebildene gjenspeiler ingen hverdagslig situasjon for de i snitt 150.000 unge følgerne.

Ifølge statistikken er andelen dagligrøykere i aldersgruppen 16-24 år kommet ned i én prosent. Over tid har disse røykekurvene hatt samme gledelige nedgang som for fatale ulykker i veitrafikken – takket være målrettet innsats på begge fronter.

Hva som er årsak og hva som er virkning er ikke alltid å så enkelt avgjøre. Men røykeloven og hele det øvrige registeret av innstramninger har lenge hatt god støtte i en sunn livsstiltrend blant de unge. Trening, sunt kosthold, mindre alkohol og, altså, røyking nær null.

Men trender er til for å endres. Og hva som endrer dem er heller ikke godt å si. I mange sammenhenger finnes det imidlertid en ledetråd som heter følg pengene. Intet være sagt om mulige former for koblinger i dette tilfellet. Men det finnes en internasjonal tobakksindustri som har store ressurser og er lite påvirkelig av medisinske fakta.

Det meste av det Kreftforeningen har kartlagt ligger innenfor tobakkskadelovens grenser. Generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross tar derfor til orde for en lovendring og mer tilsyn med influenservirksomheten. Helseminister Bent Høie (H) varsler gjennomgang av rapporten og er åpen for nye grep.

Nå har det vært en gjengs oppfatning at det ikke er stort mer å hente gjennom reguleringer på dette området. Men nye utfordringer må kunne kreve ytterligere tiltak.

Den fremste angrepsvinkelen bør imidlertid være influensernes eget ansvar for sine postinger, slik også både Kreftforeningen og helseministeren er inne på. Betydningen av lånordet «influenser» viser seg med all tydelighet. Innflytelsen, påvirkningen og presset overfor de unge følgerne kan knapt overvurderes.

Mellom sminke og moteklær har influensere også vist samfunnsansvar, eksempelvis med palmeolje og klimaet. For de unges helse og for bransjens egen anseelse bør de skjerpe sin holdning til røykebilder.

Minileder: Latterlig

Byforkjemper Martin Nymo (Høyre) er ikke redd for at Målselv vil bli latterliggjort når kommunestyret onsdag trolig erklærer Bardufoss som by. Også Finnsnes ble latterliggjort da det ble by ved årtusenskiftet, påpeker Nymo overfor Nordlys.

Til opplysning for Nymo: Finnsnes blir fortsatt latterliggjort, i alle fall av noen, 21 år etter.