En splittelse som kan bety sammenslåing

At det blir nye runder med debatt og krav om sammenslåing av småkommuner er svært sannsynlig

leder

Allerede dagen etter valget sto fylkesrådslederen i Troms og Finnmark, Arbeiderpartiets Bjørn Inge Mo, på NRK1s regionsending og lovet med 100 prosent sikkerhet at de skal oppfylle lovnaden om å splitte opp storfylket. Når er derimot noe mer uklart. Mens Senterpartiet har det svært travelt med å få reaktivisert grensesteinen på Alteidet, er Ap tilsynelatende noe mer forsiktige.

Først skal man forhandle, eller egentlig reforhandle, og så kan man reversere. Likevel bør det ikke ta veldig lang tid. Troms og Finnmark har aldri blitt ett fylke. Navnene, våpenskjoldene, administrasjonene, datasystemene og kontorene, sågar flere av de politiske partiene, har beholdt en struktur som bare ventet på bli oppdelt.

Å dele opp fylket har vært en så stor og viktig flaggsak for Sp at de neppe vil ha den helt store tålmodigheten. Og de som håper Ap skal ombestemme seg underveis, eller kanskje også trenere prosessen, må ta i betraktning at det i så fall kan velte hele regjeringa til Støre. Dèt er neppe den påtroppende statsministeren villig til.

Troms og Finnmark vil altså bli Troms óg Finnmark. Og det vil helt sikkert utløse en solid fest i Sp, like mye som noen tunge liter gravøl på høyresiden. Spørsmålet er om det blir en fest med en solid bakrus.

For hva vil skje med kommunestrukturen i framtida? Når det kjempestore fylket har blitt til to fortsatt store, men like folktallsfattige fylker. Når kravene til effektiv drift og gode tjenester øker, slik de har gjort de siste årene.

Selv om Ap har snudd i denne saka, er det all grunn til å tro at partiet fortsatt ønsker seg færre kommuner, og større driftsenheter, som det så fint heter. Det var tross alt Ap som dro i gang den store regionreformen i Norge, og partiet har en lang rekke sentrale politikere som ønsker både færre fylker og færre kommuner.

Når det endte med fiasko og man ikke fikk til innsparing og rasjonalisering med ett fylke i nord, er det ikke da grunn til å tro at trykket på småkommunene øker ytterligere? Sannsynligvis.

Derfor er det ikke usannsynlig at vi om kort tid igjen vil bli utfordret på å gjøre mer enn bare å samarbeide i denne regionen. At det blir nye runder med debatt og krav om sammenslåing av småkommuner er svært sannsynlig, selv med Sp i regjering.

Minileder: Trippel-smell

Det kan bli en dramatisk vinter for privatøkonomien i Norge: Renta øker sannsynligvis. Strømmen galopperer mot nye høyder. Drivstoffprisene er skyhøye.

Tre ting på èn gang blir ikke noe kinderegg for lommebøkene.