Opptur for Frp og SV i innspurten

OPPTUR: Per-Wlly Amundsen og Frp har fått en uventet opptur i valgkampinnspurten. 

leder

Frp fosser frem blant skoleelevene i Troms. På motsatt side er SV i ferd med å befeste sin sterke posisjon blant de unge. Frps betydelige fremgang i årets skolevalg i Troms er overraskende. I det som på mange måter har utviklet seg til et klima- og miljøvalg, ikke minst som følge av FNs nylig framlagte og dystre klimarapport, er det altså partiet som har markert seg mot omfattende klimatiltak som er skolevalgets vinner.

Frp er med 17,8 prosent av stemmene i skolevalget riktignok ikke det største partiet blant elevene ved fylkets videregående skoler. Ap (24,9 prosent) er fortsatt det klart største partiet i Troms, med SV (18,5 prosent) på en knapp andreplass. Den rødgrønne blokken Ap-Sp-SV utgjør sammen et flertall i skolevalget, med 52,8 prosent.

Likevel er det Frp som har suverent mest vind i seilene blant unge velgere. Siden forrige skolevalg i 2019, som riktignok ble avholdt i tilknytning til et kommune- og fylkestingsvalg, har Frp økt med hele 8,6 prosentpoeng i Troms, nesten en dobling av partiets oppslutning.

Resultatet av årets skolevalg i Troms må være en vitamininnsprøyting for Per-Willy Amundsen & co. nå i valginnspurten. Skolevalget lite samstemt med de seneste meningsmålingene. Riktignok tyder mye på at Frp kan være i ferd med å hente tilbake en del av stemmene de har mistet gjennom dette året, blant annet til Sp, men partiet ser uansett ikke ut til å gjøre et spesielt godt valg i Troms historisk sett. Veksten og oppslutningen om partiet blant de unge i fylket er på et langt høyere nivå.

Samtidig må MDG notere en betydelig tilbakegang blant videregåendeelevene. Også dette er oppsiktsvekkende, all den tid klimaspørsmålet har vært så sentralt i årets valgkamp. Partiet har generelt en ung velgergruppe, og kan både lokalt og nasjonalt gå mot sitt beste valg noensinne.

Det kan selvfølgelig være mange årsaker til at Frp gjør det såpass godt blant de unge i Troms. Kanskje har partiets syn på valgfrihet i skolen og fritt skolevalg bidratt, kanskje har de hatt svært gode og overbevisende talspersoner på skoledebattene. Vel så sannsynlig er det at Frp har nådd fram også til skoleelevene med sin motstemme i miljø- og klimadebatten, og ikke minst med partiets budskap om at Norge må satse for fullt på økt olje- og gassvirksomhet på norsk sokkel i årene og tiårene som kommer. Også her i nordområdene.

Det er i så fall et budskap mange har antatt først og fremst ville kunne mobilisere i de noe eldre velgergruppene — i opposisjon mot det en del oppfatter som for ytterliggående miljøtiltak og klimapolitikk.

Skolevalg er ikke identisk med ordinære valg, men skoleelevene bør absolutt tas på alvor. Sett over tid har det vist seg at skolevalgene viser hvilken retning det går – også i de ordinære valgene.

Minileder: Laks til besvær

En ny arbeidsgruppe er satt ned for å forberede bekjempelse av neste invasjon av pukkellaks i norske elver.

Hovedoppgaven er å gi laksen på pukkelen.