En kostbar feilvurdering

SMITTET: Åtte elever som bor på internatet ved Senja vgs. i Finnfjordbotn er smittet. 

leder

Samtidig med at skolene har undervist med grønt smittevernnivå, har koronasmitten fått spredd seg nærmest ukontrollert blant barn og ungdom. Mandagens nyhet om at åtte elever ved Senja vgs. i Finnfjordbotn er smittet, føyer seg inn i en lang rekke større smitteutbrydd ved norske skoler. Nå innføres klokelig gult nivå i Finnfjordbotn og ved en rekke andre skoler.

På pressekonferansen torsdag var det full retrett fra statsminister Erna Solberg (H). Nå ber hun kommuner med høyt smittetrykk om likevel å innføre gult smittevernnivå i skolene. Statsministeren erkjenner samtidig at regjeringen feilberegnet da de i slutten av juli la opp til at alle landets skoler kunne åpne på grønt nivå etter sommerferien.

Det var ikke mangel på advarsler, både fra fagpersoner og fra lærerhold, mot at det var for tidlig å utsette både barn og lærere i mange kommuner for et sterkt økende smittetrykk. Den nærmest fullstendige gjenåpningen av skoler og universiteter sammenfalt med den fjerde smittebølgen

Frislippet sammenfalt også med innledningen til valgkampen. Det ikke er godt å vite hvorvidt det forestående valget hadde noen innvirkning på regjeringens vurderinger, men beslutningen om å åpne opp skolene ble gjort under et urovekkende og varslet stigende smittetrykk, ikke minst som følge av utbredelsen av den «hissige» delta-varianten. Allerede et par uker senere hevdet endog helseminister Bent Høie at vi alt i september skulle kunne leve som normalt igjen.

Regjeringens ønske om å gjenskape en så normal skoledag som mulig for barn og unge, er forståelig. Myndighetenes håndtering av pandemien har hele veien vært en krevende balansekunst mellom hva som er tilrådelig av smitteverntiltak, og hva som må til for å holde de berømte samfunnshjulene i gang.

Like fullt har åpningen på grønt nivå resultert i en galopperende smitteutvikling blant de yngste av oss. Økt smitte var forventet, men utviklingen har skjedd langt raskere enn både helseministeren og Folkehelseinstituttet hadde forutsett. Situasjonen er urovekkende. Selv om de yngste riktignok svært, svært sjelden blir alvorlig syke, er det advart mot at også enkelte unge mennesker opplever alvorlige langtidskomplikasjoner som følge av covid-19, såkalt «long covid».

Denne uka starter arbeidet med å vaksinere 16-17-åringene i flere kommuner, også lokalt, mens 12-15-åringene tilbys vaksinering så snart kommunene har anledning til å gjennomføre det. Det er grunn til å tro at vaksinering vil bidra til å redusere smitterykket blant de yngste. Ytterligere vaksinering og tiltak vil forhåpentligvis kunne snu den dårlige trenden.

Minileder: Bestemt

Antall forhåndsstemmer i Norge har passert èn million. Det betyr av hver fjerde stemmeberettigede allerede har stemt.

Fortsetter det slik er det snart like greit å avlyse resten av valgkampen.