Klokt med vaksiner til de yngste

VAKSINE: 12-15-åringene skal vaksineres, foreløpig med èn dose som et kompromiss. 

Høstens smittestrategi har ikke vært tilpasset økningen i smittenivået

leder

Som Erna Solberg fastslo på torsdagens pressekonferanse: Skolestarten ble ikke slik vi hadde håpet og trodd tidligere i sommer. Tvert imot preges skolehverdagen mange steder av en koronautvikling med nye smitterekorder på landsbasis annenhver og hver sin dag. Nå er det heldigvis forsvinnende få barn og unge som blir alvorlig syke. Men smittevernreglene gjør at det blir mye fravær, med de negative følgene dette har, både læringsmessig og sosialt.

Å få bedre kontroll med smittespredningen var noe som raskt gikk fra et ønske til et krav. Svaret ble å vaksinere også 12-15-åringene, med én dose som et foreløpig kompromiss.

Regjeringen følger dermed rådet fra Folkehelseinstituttet. Og det presiseres at beslutningen er tatt ut fra nytteverdien for barna selv. At tiltaket også vil begrense smittespredningen i samfunnet, blir — forhåpentlig — en tilleggseffekt.

Per i dag synes dette å være en god løsning, på et område med kryssende hensyn og krevende avveininger.

At elevene kan være mest mulig på skolen, må ha høy prioritet. Men forutsetningen er jo at foreldre flest velger å la barna gjøre bruk av det vaksinetilbudet som våre fremste helsefaglige og politiske myndigheter anbefaler.

Smittespredningen er størst blant barn og unge, men myndighetene har hatt gode grunner til å avstå fra nasjonale tiltak. Det ville ha betydd innstramninger også for smittefrie kommuner og skoler rundt om i landet.

Å ta avgjørelsene lokalt, ut fra lokale forhold, er derfor den mest praktiske ordningen — i utgangspunktet og på visse betingelser.

For også når beslutningene og de eventuelle belastningene skal tas lokalt, stilles det krav til retningslinjer fra sentralt hold. Forståelig nok har flere kommuner og skoler etterlyst klarere signaler.

Dette går på beredskapsplaner, og det går på selve kommunikasjonen — som tidvis har vært opplevd som dobbeltkommunikasjon. Var smitten blant de yngste noe man skulle «slå ned eller la gå»?

Det var atskillig erkjennelse og selvkritikk å høre fra regjeringshold og helsetopper torsdag: Høstens smittestrategi har ikke vært tilpasset økningen i smittenivået, og kommuner og skoler ble ikke godt nok forberedt. Selvkritikk er nødvendig, i det som må være en løpende læringsprosess.

Minileder: Rypejakt-stopp

Statskog stenger for rypejakt på Senja.

Årelange tradisjoner står for fall.