Oljepolitisk brannfakkel i valgkampen

SKIFTE: Synet på oljeindustrien er i ferd med å gjennomgå et hamskifte. 

I ferd med å gjennomgå et hamskifte

leder

Det kom nokså brått på for de fleste, forslaget fra regjeringen om å legge om kursen for petroleumsskatten. Kort oppsummert foreslår regjeringen at reglene om avskrivninger og friinntekt i særskatten for petroleum fra 2022 erstattes med umiddelbar utgiftsføring av investeringer (såkalt kontantstrømskatt). Plutselig ble dette en viktig del av valgkampen.

– Omleggingen vil gjøre skattesystemet for olje- og gassvirksomheten bedre tilpasset utviklingen på norsk sokkel i årene fremover. Endringene vil innebære at skattevilkårene blir strammere og virker mer nøytralt på investeringene, uttalte finansminister Jan Tore Sanner (H), på en hasteinnkalt pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Det er i realiteten leterefusjonsordningen de her ønsker å korrigere og endre, der den norske stat garanterer og betaler for leting etter nye oljeforekomster, i bytte mot en høy skatt når funnene anses som lønnsomme og genererer utvinning. De mest ivrige petroleumsentusiastene vil nok se på dette som at staten kapper navlestrengen til næringen.

Ordningen, som ble innført helt tilbake i 2005, har gitt leteselskaper som ikke har gått med overskudd muligheten til å få refundert skattefradraget for letekostnader allerede året etter. Målet med ordningen var flere selskaper og større mangfold på norsk sokkel, som dernest skulle bidra til økt petroleumsaktivitet og til slutt mer penger i statskassa.

Ordningen har vært omstridt, ikke minst siden den har gitt en voldsom investeringsglød inn i petroleum, foran andre næringer. Det er også vanvittige summer norske skattebetalere indirekte har betalt tilbake til ulønnsomme firma. Tross formaninger om at dette utspillet ikke er oljemarinert valgflesk, at dette heller er noe de har tenkt og planlagt lenge, at utspillet bar i seg så børssensitive opplysninger at de har måttet holde tett helt til i går, er det vanskelig å se på utspillet som annet enn en taktisk manøver inn i valgkampen, en nokså overraskende sådan.

Ikke minst er det oppsiktsvekkende at Høyres landsmøte stemte ned et forslag om det samme, fra Unge Høyre, så sent som i vår. Utspillet tirsdag har da også vekket mange reaksjoner, der støtte fra sjeldent hold og motstand fra forventet hold kom nokså kjapt.

Nå er det foreløpig ingenting som har skjedd konkret. Dette skal først ut på høring, og det er flere skattetekniske finurligheter her som skal debatteres og justeres. Det som likevel er hevet over enhver tvil, er at synet på hvordan norsk petroleumsindustri skal driftes i årene fremover er i ferd med å gjennomgå et hamskifte, også i de politiske leire der det før så statisk ut.

Minileder: Trinnvis

Regjeringen har avlyst trinn fire i gjenåpningsplanen.

Men trinnene blir likevel lange og tunge.