Foreldre må bry seg om ungenes nettbruk

HOLDNINGER: Foreldrene har ansvar for å følge opp barna i deres digitale hverdag.  Foto: Thomas Brun

leder

Mange foreldre må utvilsomt bry seg mer om sine barns digitale hverdag, selv om utfordringene åpenbart er mange. Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) besøkte nylig Troms politidistrikt, der han blant annet ble informert om politiets arbeid for å avdekke og forebygge overgrep mot barn og ungdom på nettet.

Tendensen er at denne typen overgrep er økende, både i omfang og kompleksitet. I flere av de avdekkede tilfellene er både overgriper og fornærmet mindreårig. Konsekvensene for de involverte barna er som kjent omfattende.

Politiets erfaring er — dessverre ikke så overraskende — at svært mange foreldre har lite innblikk i barnas digitale hverdag. Ropstad er, naturlig nok, bekymret over forholdene. Samtidig som han ber foreldrene involvere seg mer, varsler han at regjeringen er i sluttfasen med å utarbeide nye og forebyggende strategier mot nettrelaterte overgrep. Hva dette arbeidet konkret vil munner ut i, gjenstår ennå å se.

Foreldre må naturligvis bry seg om hva poden gjør på nett, men det ville være naivt å legge til grunn at foreldre nærmest kan overvåke barnas nettbruk. Etter en viss alder er det heller ikke mulig. Eller ønskelig. Om man liker det eller ei, så utspiller store deler av det sosiale livet til mange barn seg i dag på nett. I så måte er det verdt å minne om at også barn har rett til et privatliv.

Den digitale kompetansen blant svært mange barn er i dag høy, ofte vel så høy som sine foreldre. Ungene kommuniserer dessuten via en rekke ulike digitale plattformer og bruker gjerne mobile enheter, ikke minst smarttelefoner. De befinner seg dermed like gjerne utenfor som innenfor hjemmets fire vegger når de er på nett. Til sammen begrenser nok dette mange foreldres ønske om å kunne følge bedre med.

Ropstads tro på foreldres mulighet til å involvere seg i det digitale livet til ungene kan virke i overkant stor. Når det er sagt: Foreldre har i bunn og grunn hovedansvaret for oppfølging av sine egne barn, noe som også må inkludere barnas digitale hverdag, så vel som skolegang, oppførsel og øvrig livsførsel.

Det holdningsskapende arbeidet kan derfor ikke overlates kun til politi, skole, barnehage og andre offentlige myndigheter alene, men tas tak i og videreføres hjemme. Barn må fra tidlig alder læres opp i nettvett — for å få en tilstrekkelig forståelse av hva som er greit og hva som definitivt ikke er greit å gjøre på nett, og ikke minst hvilke åpenbare farer som fins.

I så måte må man håpe at barne- og familieministeren når fram til landets foreldre med sitt budskap om å involvere seg i barnas digitale hverdag.

Minileder: Godt bytte

Denne helga bytter Sør-Norge og Nord-Norge vær. I sør blir det grått og kaldt, i nord blir det sol og varmt.

Et godt bytte. Og vi trenger vel ikke bytte tilbake på ei god stund?