Kongen av revers har startet valgkampen

REVERS: Sp, Trygve Slagsvold Vedum og Sandra Borch står historisk sterkt i Nord-Norge. 

leder

Senterpartiets folkelige spydspiss, kongen av revers, Trygve Slagsvold Vedum innledet valgkampen på Nordkapp denne uka. Det er neppe tilfeldig. Han spiller nemlig helst på de kjente og kjære strengene, på behørig avstand fra hovedstaden, eliten og beslutningstakerne som Slagsvold Vedum mener med viten og vilje vil bygge ned distriktene gjennom massiv sentralisering.

Han spiller den melodien folk vil høre, et populistisk tonefølge som lover reversering, billigere flybilletter på kortbanenettet og ingen flere avgifter på drivstoff..

Vi bør takke for omtanken. Vi tviler ikke et sekund på at Sp er genuint opptatt av distriktene og Nord-Norges ve og vel, men det kan være en idé å stille kontrollspørsmålene til de strukturelle valgene som Senterpartiet har så klippefast tro på:

Er det framtidens oppskrift å reversere nasjonale reformer for å beholde gamle og velprøvde løsninger, gjerne med offentlige arbeidsplasser som selve lokkematen?

Eller kan det tenkes at det finnes andre og nye svar på de spørsmålene som har blitt stilt år etter år, knyttet til ambisjonen om mer privat verdiskaping, bedre videregående opplæring og kvalitet i regional forvaltning og samhandling?

Sist, men ikke minst: Kan det tenkes at politireformens intensjon om å bekjempe alvorlig kriminalitet i moderne klesdrakt er viktigere enn prinsippet om å ha lensmannskontor i hver minste kommune?

Spørsmålene må stilles som en selvkritisk øvelse, fordi det meste tilsier at den gamle Sp-løsningen sementerer dagens strukturelle fraflytting som drives fram av en dynamikk som finnes på hele kloden. Finnes det andre svar enn å pøse på med flere offentlige arbeidsplasser?

Ja, flyprisene er for høye, kanskje spesielt fordi næringslivet må opprettholde konkurransekraften også post korona og med effektive digitale løsninger i kommunikasjonsform. Men er løsningen å for eksempel satse på hele tre storflyplasser i Vest-Finnmark som vil svekke navet og direkteruter fra dagens stamnett?

Sp har tidligere varslet ufravikelige krav til Ap foran eventuelle regjeringsforhandlinger om ingen flere avgifter på drivstoff. - Der vil vi overbevise Ap om at avgiftsøkninger er en dårlig idé i klimakampen, sier parlamentarisk leder Marit Arnstad i VG.

Sp har programfestet at klimagassutslipp skal koste, men det tones ned. Taktisk klokt, kanskje, men det store spørsmålet er om velgerne kjøper en slik form for politisk tankegods. Foreløpig kan det se slik ut. Senterpartiet har på meningsmålingene en historisk sterk posisjon i Nord-Norge, en drøy måned før valget.

Minileder: Skatteflyktning

Norges sjette rikeste og eier av milliardkonsernet Salmar, Gustav Witzøe, advarer mot økning av formueskatten, og sier til VG at det kan bli aktuelt for familien å flytte til utlandet for å unngå skatt.

Helt ok for oss det, bare Salmar-anleggene blir igjen i Norge.