Tøft for de unge på boligmarkedet

SKILLE: Det er tøft for de unge på boligmarkedet. Et klasseskille i boligpolitikken er skapt.  Foto: Gorm Kallestad / NTB

leder

Valgkampen er fortsatt i en slags dvalefase, men når det drar seg til etter sommerferien bør boligpolitikk bli et sentralt tema. Flere undersøkelser viser at det har blitt enda vanskeligere for førstegangskjøpere å få seg egen bolig, spesielt i de største byene. Men også i vår region er prisnivået så høyt at egen bolig står i fare for å bli en fjern drøm for de unge — lenge.

Boligprisene stiger i høyt tempo, og svært mange unge er helt avhengig av økonomisk hjelp fra foreldre for å skaffe seg sin første bolig. Utviklingen er så dramatisk at boligpolitikk bør bli en sak som er høyt på agendaen under valgkampen. Partiene må være tydelige på hvilke virkemidler de vil sette inn for å åpne markedet for førstegangskjøperne.

I dag kan man låne 85 prosent av det boligen koster, resten må man ha i egenkapital. Når prisveksten i tillegg nærmest er eksplosiv, sier det seg selv at de unge blir taperne i boligmarkedet, og foreldre er nødt til å trø til.

Den dramatiske utviklingen er verst i byer som Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Men vi ser også sammen tendensen i Midt-Troms. Store etableringer som Salmar gjør at svært mange flytter til regionen, og presset på boligmarkedet blir stort. Prisene fyker i været, og på enkelte boligsalg de siste månedene i Midt-Troms er prisnivået nesten på linje med Tromsø.

Ikke alle er så heldige å ha foreldre som kan trø til med finansiering. Undersøkelser viser ifølge Adresseavisen at førstegangskjøpere hadde mulighet til å kjøpe 22 prosent av boligene som var til salgs i Trondheim i 2020. Nå har utvalget sunket til 16,5 prosent. En høyere terskel skyldes en kraftig prisstigning det siste året. Dermed blir det enda vanskeligere å spare nok egenkapital.

Dermed blir også gevinsten av lav boliglånsrente fort spist opp av prisstigningen. Med i regnestykket må også tas at prisen på byggevarer øker eksplosivt. I sum betyr dette store utfordringer for både boligkjøpere og utvikling i by og bygd. Håpet er at boligmarkedet kjøles ned til høsten. Økt rente, mer boligbygging og strengere utlånspraksis som allerede er innført, skal ifølge ekspertene presse prisene ned.

En smule lavere priser er ikke nok. Skattemessig er det svært gunstig å eie fast eiendom. Leietakere finansierer i praksis svært mange boligeiere. Og husleiepriser er sjelden et tema i Norge, i motsetning til Sverige der spørsmålet om utleie til markedspris har skapt regjeringskrise. Forslaget om å innføre en tredje boligsektor, slik at flere kan bo billigere enn markedsprisen tilsier, kan også få betydning hvis systemet blir treffsikkert.

Politikerne har uansett ansvar — og de som kommer til makten etter valget må sørge for å lage en ny boligpolitikk som gjør det mulig for flere førstegangskjøpere å få innpass.

Minileder: I tåkeheimen

Tjukk tåke har preget regionen de siste dagene.

Nei, det er ikke valgkampen som er i gang og de politiske tåkefyrstene som er kommet på besøk.