Rødgrønn arvestrid

ARVESTRID: Ap og Sp har gode grunner til å holde stand mot SV og føre skatte- og fordelingsdebatten rundt andre temaer enn arveavgiften. Foto: Carina Hansen 

leder

Googler du «arveavgift» i disse dager, er det stor sannsynlighet for at det første du får opp er en remse med advokatilbud av typen: slik forbereder/fremskynder du arveoppgjøret.

For det stunder til valg, og tre av partiene på rødgrønn side har gått ut med klare løfter om å gjeninnføre den avgiften som Solberg-regjeringen fikk avskaffet i sitt første år etter 2014-valget. SV, Rødt og MDG har ulike modeller, med SVs som den mest radikale. Etter et bunnfradrag på 5 millioner kroner vil partiet ha en avgiftssats på 30 prosent for en arv på inntil 100 millioner og 70 prosent ut over dette. Ap og Sp sier imidlertid nei til arveavgift, i tråd med det sju år gamle skatteforliket.

De to partiene har som kjent langt større oppslutning enn sin fremdeles mulige regjeringspartner SV. Så ut fra den politiske kjøttvekta synes saken å være avgjort — og den borgerlige siden å ha et angrepspunkt mindre i valgkampen. Eller kan det likevel tenkes at de to store presses til å imøtekomme SV i alle fall et stykke på vei, i en gitt situasjon under tilspissede regjeringsforhandlinger? Å utelukke noe foran et valg, kan straffe seg. Men mest sannsynlig kan både ytre venstre og skatteadvokater avskrive ny arveavgift som en tapt sak.

Ap har til dels svært dårlige erfaringer med skattepolitisk vingling, senest fra stortingsvalget i 2017. Men partiets beste argument for å holde stø kurs med arveavgiften er erfaringene med ordningen frem til 2014. Avgiften bidro med i underkant av 2 – to – promille på inntektssiden i statsbudsjettet. Dessuten viste den seg å være et lite målrettet tiltak mot «forskjells-Norge» og «ulikhetskrisa». De rikeste finner alltid sine løsninger, de øvrige ikke.

Og de øvrige består ikke bare av hus- og hytteeiere, men av familiebedrifter både i distriktene og urbane strøk. Arveoppgjør handler også om verdier bundet opp i maskiner, aksjer, eiendommer — og om arbeidsplasser. Det handler om bedrifter som må klare et generasjonsskifte og et næringsliv som trenger forutsigbarhet. Omfordeling av rikdom og ulmende skattestrid er uansett sikret plass i valgkampen. Men Ap og Sp har gode grunner til å holde stand mot SV og føre skatte- og fordelingsdebatten rundt andre temaer enn arveavgiften.

Pass på

Som om ikke det er lang nok ventetid på å nye pass i sommer, så har et nytt og alvorlig problem dukket opp for politiet. Maskinen som brukes for å produserer nye pass har havarert. Og det er uklart når problemet er løst. Dette bekrefter Politidirektoratet overfor DinSide/Dagbladet.

Koronaen har gjort at vi også må vente en stund til vi kan bruke passet. Så det passer jo bra.