Alkolås bør utredes

Foto: Ann Sissel Jenssen 

Nesten alle, 95 prosent, som ble knepet av UP hadde andre lovbrudd på rullebladet de siste årene

leder

Organisasjonen MA-Rusfri trafikk tar til orde for å innføre såkalt alkolås som et tiltak mot promillekjøring.

Låsen innebærer, enkelt og greit, at bilen ikke starter dersom sjåføren ikke er edru. Forslaget går ut på å gi promilledømte muligheten til å installere en slik innretning, som ledd i et avvenningsprogram tilrettelagt av myndighetene. Opplegget kan dermed bli en viktig del av rehabiliteringen, fremholdt MA-Rusfri trafikks generalsekretær, Elisabeth Fjellvang, i NRK onsdag. Nytenkning bør hilses velkommen på dette problemfeltet. For mens dødstallene i veitrafikken har hatt en gledelig — ja, simpelthen oppsiktsvekkende — nedgang gjennom mange år, er ruskjøring blant de gjenstridige motkreftene.

Sikrere biler, styrket kjøreopplæring, bedre veistandard, mer kontroll — mye er gjort, og gjøres stadig, for å komme videre mot den stortingsvedtatte nullvisjonen for fatale trafikkulykker. Men noen ulykkesårsaker er det mer krevende å has på enn andre. I 2020-statistikken fra Statens vegvesen figurerer rus som sannsynlig medvirkende faktor i en av fire dødsulykker. Anslag fra Folkehelseinstituttet ligger enda høyere. I fjor ble drøyt 10.000 rusede sjåfører politianmeldt.

Tallet kunne ha vært nær sagt hvor høyt som helst. Forskere har anslått 140.000 tilfeller av denne typen lovbrudd — daglig. Men hvor mange av disse ville ha blitt luket ut med et rusprogram knyttet til alkolås? Av dem som ble tatt i fjor, kjørte 44 prosent uten førerkort.

Nesten alle, 95 prosent, som ble knepet av UP hadde andre lovbrudd på rullebladet de siste årene. Så hvor målrettet blir en alkolås overfor disse bilistgruppene? En annen sak er at en alkolås jo bare avslører alkoholinntak, ikke andre rusmidler.

Men andre rusmidler utgjør også et betydelig problem i trafikken, hvor UP lenge manglet rutiner og målingsutstyr. UP-sjef Steven Hasseldal har i alle fall rett i at ruskjøring er et sammensatt problem, og at en alkolåsordning derfor vil ha begrenset effekt. Han har nok også rett i at trafikkontroller fortsatt vil være viktigst. Kontroll, og straffereaksjoner som gjenspeiler den faren ruskjørere utgjør. Men når det er sagt, er MA-forslaget en grundigere utredning verdt. Alt som kan bidra, bør vurderes.

Astronomiske summer

Sommeren heiteste overgangsrykte er Chelseas varslede opphørssalg for å få på plass Erling Braut Haaland til 1,7 milliarder kroner, pluss astronomiske lønnsbetingelser og et agenthonorar som kunne drevet mange eliteserieklubber en hel sesong.

Det er ikke bare ballen som ruller, men pengene også.