Oppgjør i full bredde

Utøya: Foto: Terje Bendiksen/Scanpix 

AUF-ere har vært utsatt for en ganske ufattelig hets fra nettets mørke kroker

leder

Når Stortinget trer sammen til høsten, vil Ap fremme forslag om å nedsette en ekstremismekommisjon.

Det varsler Jonas Gahr Støre, som en oppfølging av et vedtak på vårens Ap-landsmøte og med umiddelbar tilslutning fra de øvrige partiene på rødgrønn side. Det finnes gode argumenter for at det er på tide med en «ny 22. juli-kommisjon». Gjørv-kommisjonen, som ble nedsatt etter terrorangrepene mot regjeringskvartalet og Utøya for ti år siden, tok primært for seg beredskap og myndighetshåndtering. Spørsmål rundt gjerningsmannens motiv og tiltak for å forebygge radikalisering falt utenfor mandatet.

Ap-landsmøtet fastslo at det etter oppgjøret om beredskapen og det rettslige oppgjøret aldri ble tatt «et politisk oppgjør med ideologien og hvordan holdninger oppstår». SVs Kari Elisabeth Kaski fremholder at det trengs et større oppgjør med kreftene som driver frem det farlige hatet bak rasisme og høyreekstrem terrorisme. Det gjør det, utvilsomt. AUF-ere har vært utsatt for en ganske ufattelig hets fra nettets mørke kroker, og siden 2011 har en ny høyreekstremist gått til et — takk og lov mislykket — angrep på en moské. Men her melder det seg også et spørsmål om hvor bredt de rødgrønne tenker å legge opp den nye utredningen.

I årets trusselvurdering skriver PST at det «fortsatt (vurderes) som mulig at ekstreme islamister så vel som høyreekstreme, vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge i løpet av de nærmeste 18 månedene». Lenger nede på listen nevnes en mulig radikalisering også hos militante miljøvernere. PST finner det «svært alvorlig» at barn helt ned i 12-årsalderen involveres i terror eller terrorplanlegging i Vesten. Av ti tilfeller i Norge knyttes sju til islamistisk ekstremisme og tre til den høyreekstreme.

Ap har ennå ikke utformet mandat og detaljer i innretningen av sitt kommisjonsforslag, og kanskje vil det være noe ulike oppfatninger om dette på rødgrønn side. Hva som bør få oppslutning, fra et samlet storting, er en ekstremismekommisjon som går så bredt ut som trusselsituasjonen tilsier. For når Støre advarer mot «berøringsangst for å ta opp virkelige problemstillinger» må advarselen gjelde i begge – rettere sagt, alle – ideologisk/religiøst forkvaklede retninger.

Norges Syden

Et vennegjeng fra Oslo var forrige helg på besøk på Senja. De var i ekstase og lurte på hva vi skal med Syden når vi har Senja.

Eneste må kanskje være grisefest og billig sprit.