Barnebilder på nettet

Internett: I gjennomsnitt kan en norsk 12-åring finne 1.100 bilder av seg selv på internett, ifølge en undersøkelse fra Unicef Norge. Foto: Trond Sandnes 

Barn skal gis større mulighet til å nekte spredning av bilder og videoer

leder

I gjennomsnitt kan en norsk 12-åring finne 1.100 bilder av seg selv på internett, ifølge en undersøkelse fra Unicef Norge. Samlingen rommer både bilder hvor de selv har regien og ting foreldre eller andre nære slektninger har knipset og lagt ut i årenes løp. Når det gjelder å vise frem det man er mest stolt av her i livet, til glede for andre, har jo nettet åpnet ubegrensede muligheter. Men hvem avgjør hva det er greit å legge ut av barnebilder? En ny barnelov som er under forberedelse, vil gå inn på en avveining mellom viktige prinsipper: barns personvern og deres rett til privatliv sett opp mot foreldreansvar - og ytringsfrihet.

Barn skal gis større mulighet til å nekte spredning av bilder og videoer, fremgår det av lovforslaget som nå er ute på høring. Unicef Norge hilser en lovregulering velkommen. Men vi savner formuleringer som presiserer hva foreldre kan foreta seg på vegne av barna, sa Unicef-direktør Kristin Oudmayer i et NRK-innslag nylig. Også en debatt blant bloggere tidligere i år tydet på et behov i så måte. For det er lett å tenke seg hvordan sjarmerende bilder fra badekaret, et dobesøk, et raserianfall osv. kan bli ubehagelig når den lille er blitt stor.

I verste fall kan delinger — utenfor fotografens eller objektets kontroll — føre til både ID-tyveri og enda verre former for misbruk. For, som kjent: delt er delt. Derfor må enhver som legger ut slike bilder ha et perspektiv ut over antall likes der og da. Så kan man selvsagt spørre seg hvor mange problemer det er mulig — eller strengt tatt ønskelig — å regulere seg bort fra i nettalderen. Og hvor langt rekker egentlig små barns samtykke — og dermed vurderingsevne, og medansvar — som en rettesnor?

Uansett hvilke lovformuleringer regjeringen og Stortinget måtte ende opp med, vil det meste fortsatt avhenge av foreldregenerasjonens sunne fornuft. Så får det være et tankekors at gøyale bilder av barn i potensialt sårbare situasjoner møter en annen trend, de unges frivillige og ufrivillige nakenbildedeling. Politiets beste råd er at foreldre følger mer med og tar en samtale med barna. Trolig vil den samtalen ha et bedre fundament når foreldrene selv har et bevisst forhold til hva som legges ut hvor av barnebilder.

Endelig fest igjen

Senja barnefestival hadde 1.300 besøkende i 2019, i fjor måtte de avlyse på grunn av korona. I helga gikk festen av stabelen igjen som et gratisarrangement, med begrensninger på 200 besøkende hver dag.

Festlighetene begynner heldigvis å ta seg opp igjen, for både små og store.