Utrygg alderdom

Utrygghet: En fersk rapport tegner et dystert bilde av forsømmelser og ulike former for overgrep, også fysisk og psykisk vold, ved norske sykehjem.  Foto: Trond Sandnes

Et grunnproblem er lav bemanning - og at sykehjemsstillinger fortsatt står lavt i kurs blant både leger og sykepleiere.

Folkebladet på lederplass mandag 12. juli
leder

Mye er lagt til rette for at eldre kan bli boende i sitt eget hjem lengst mulig. Når dette ikke lenger gir tilstrekkelig trygghet, venter en institusjonsplass – hvor tryggheten ikke kan tas for gitt. En fersk rapport fra Helsedirektoratet tegner et dystert bilde av forsømmelser og ulike former for overgrep, også fysisk og psykisk vold, ved norske sykehjem. Tre av fire ansatte har minst én gang sett en kollega begå slike handlinger. Seks av ti oppgir å ha gjort det selv. Ni av ti har vært vitne til minst én aggresjonsepisode mellom beboere. Og nær halvparten kunne fortelle om tilfeller hvor vold og overgrep ble begått av pårørende.

Til grunn for rapporten ligger en NTNU-studie ved 100 sykehjem rundt om i landet, satt i verk etter en dokumentarserie i Aftenposten for tre år siden. Denne kartleggingen viste at tre av fire voldstilfeller gjaldt beboere som gikk til angrep på ansatte. Summen av det hele virker nærmest som en alles kamp mot alle. Desto mer alvorlig når forskerne melder at sykehjemledelsen ofte så på avvikene som en normal del av hverdagen og som det derfor ikke ble tatt tak i. «Husblindhet», kommenterer helseminister Bent Høie (H) det som.

Høie, og flere med ham, gir uttrykk for at problemene er «enda større enn vi har trodd». Eller kanskje heller: enda verre enn vi husker det fra den forrige rapporten? For eksempel den fra høsten 2014, om intet mindre enn brudd på menneskerettigheter i sykehjems-Norge. Så hvorfor har det ikke kommet mer ut av de mange forsikringene underveis om økt innsats? Et umiddelbart tiltak må være å sikre en grundigere og mer systematisk rapportering, slik forskerne peker på. Helseministeren varsler også en mer systematisk ordning hvor kommuner som lykkes, deler sine erfaringer.

Andre nærliggende tiltak er mer tilsyn, opplæring, bevisstgjøring og dermed kompetanseheving, særlig når det gjelder demens. Men et grunnproblem er lav bemanning – og at sykehjemstillinger fortsatt står lavt i kurs blant både leger og sykepleiere. Da blir det krevende å bryte onde sirkler og stanse flukten over i andre stillinger. Og å sikre et godt arbeidsmiljø for de ansatte. Og at de som har oppnådd det knapphetsgodet som en sykehjemsplass er, slipper en utrygg alderdom,

Minileder: Dempet belysning

Etter 15 år på Amfi Finnsnes slukker nå Lampehuset lysene og legger ned drifta av sin butikk i kjøpesenteret.

Vemodig når høstmørket snart melder seg igjen, sånn litt ut i august.