Også kunsten må tåle å få kritikk

MINIleder

Ytringsfrihet?: Norske Dansekunstnere er kritiske til det de oppfatter som hets og trakassering av kunstnere.  Foto: Jørg Wiesner/Harstad Tidende

Forfatterforeningen strever med å begrunne sin signatur på oppropet fordi den nyutmeldte Roy Jacobsen åpenbart har de beste argumentene.

Folkebladet på lederplass fredag 9. juli
leder

Som foreløpig siste innslag i sommerens kulturstrid avslutter Roy Jacobsen 36 års medlemskap i Den norske Forfatterforening. I sin begrunnelse advarer den profilerte forfatteren mot en utvikling hvor kunstnerorganisasjonene vil beskytte seg selv mot kritikk og harselas. Striden blusset opp da den regjeringsoppnevnte Ytringsfrihetskommisjonen inviterte til såkalte innspillmøter med forskjellige deler av samfunnslivet og turen var kommet til kulturen. Også Facebook-fenomenet Sløseriombudsmannen, Are Søberg, var invitert inn til dialog. Det ble for drøyt for Norske Dansekunstnere, som er sterkt provosert av en aktør de mener legger opp til hets og trakassering av kunstnere.

Søbergs selvformulerte mandat går ut på å avdekke budsjettoverskridelser og pengesløsing i offentlig sektor. Byggeprosjekter og konsulentbruk kritiseres i til dels svært uparlamentariske vendinger. Og flere statsstøttede sceneoppsetninger og andre kunstuttrykk har fått gjennomgå, med latterliggjøring og vel så det. Kommisjonsmedlemmet Begard Reza trakk seg. Danserne samlet 15 kunstnerorganisasjoner til et protestopprop. Forfatterforeningen strever med å begrunne sin signatur på oppropet.

Foreningen strever fordi den nyutmeldte Jacobsen åpenbart har de beste argumentene. Oppropet prøver å legge begrensninger på den frie debatten, sier Jacobsen til VG, og presiserer: «Jeg er tilhenger av en stat som er raus på kulturfeltet, men forutsetningen er at det må bli en åpen og fri debatt». Å utfordre makthavere, med ulike uttrykksformer og virkemidler, har til alle tider vært en del av kunstens vesen. Og, som det gjentas til det kjedsommelige – fordi det er nødvendig: Det er de ytringene som provoserer, som trenger et vern.

Og videre: den grunnlovfestede ytringsfriheten er en bærebjelke i demokratiet. Kommisjonens oppdrag er å utrede «rammene for ytringsfrihet i dagens samfunn». Ut over ytringer som måtte falle inn under straffeloven, må det selvsagte utgangspunktet være dialog – å møte ytringer med motinnlegg. I de sosiale medienes tidsalder melder det seg unektelig noen nye utfordringer. Debatten er viktig. Men en debatt om ytringsfrihetens grenser kan ikke starte med et krav som i praksis betyr å snevre inn ytringsrommet,

Minileder: Bensin til MDG-pris?

Drivstoffprisene stiger til stadig nye høyder som følge av stor etterspørsel etter olje på verdensmarkedet og sterk dollarkurs. Sist tirsdag var bensinprisen på Best Langnes i Tromsø hele 19,31 kroner literen.

MDGs drømmer om en bensinpris på over 20 kroner literen er i ferd med å bli oppfylt — full tank!