Høyre er svekket, men ikke straffet

STATUS QUO: Høyre står på stedet hvil i Troms, men Erlend Svardal Bøe kommer inn på tinget. 

leder

Regjeringens vaksinefordeling har vært upopulær i mange kommuner, men velgerne har så langt ikke straffet Høyre i Troms. Meningsmålingen gjennomført av Norstat for NRK i slutten av mai, mens vaksinediskusjonen pågikk på sitt mest voldsomste, viser ingen klare tegn til at skjevfordelingen har rammet Høyre i stor grad. I hvert fall ikke her i Troms.

I midten av mai bestemte som kjent regjeringen Solberg å skjevfordele koronavaksinene. 24 kommuner rundt Oslo-området skal gjennom noen utvalgte uker få en forholdsmessig større andel av vaksinene enn hittil normalt. Vaksinefordelingen har utløst en rekke høylytte diskusjoner både nasjonalt og lokalt. Enkelte har sågar hevdet at den omstridte ordningen vil gi Høyre det endelige banesåret — flere måneder før valget.

Én årsak til at dette slår lite ut i Troms kan være at store deler av velgerne faktisk er blitt vaksinert, eller i det minste har fått en dato for vaksinering. At valgdagen først er i midten av september, på en tid da vaksineringen etter alt å dømme er i en sluttfase for alle grupper, vil kanskje gjøre spørsmålet om fordeling av enda mindre betydning.

Om skjevfordelingen ikke har hatt den store sprengkraften for velgerne i nord, sliter Høyre med å skulle matche valgresultatet for fire år siden (20,5 prosent). Den siste tidens koronahåndtering har neppe bidratt til å styrke partiet, og det kommer på toppen av at det styringstillegget regjeringspartiene nøt godt av under pandemien nok er erstattet med regjeringsslitasje.

Sett opp mot tilsvarende måling i april, er oppslutningen rundt Høyre i Troms status quo (16,8 prosent), som er godt bak partiets oppslutning nasjonalt. Det er i dag lite som tyder på at Erna Solberg skal kunne innta Kongens bord for en tredje regjeringsrunde etter stortingsvalget. De øvrige regjeringspartiene, KrF og Venstre, kaver etter å komme seg opp mot og over sperregrensen.

I Troms er situasjonen for Frp forverret ytterligere siden forrige måling, og Frp må nå kjempe beinhardt fram mot valget for ikke å miste sitt ene stortingsmandat til et relativt stabilt SV.

Tirsdag var partileder Trygve Slagsvold Vedum i Tromsø for å lansere partiets politiske plan for Nord-Norge. Og Vedum kom som ventet ikke nordover uten lovnader: Flere statlige arbeidsplasser, skattefritak, opprustning av fylkesveiene, realisering av Nord-Norgebanen, rimeligere fly- og fergepriser.

Listen over ønskede tiltak i nord er lang og til dels urealistisk. At partiet valgte Nord-Norge som reisemål kan imidlertid vise seg som et smart trekk. Siden sist stortingsvalg har partiet fosset ytterligere fram ved å kapre velgere fra nær sagt alle andre partier med sitt distrikts- og antisentraliseringsopprør.

Minileder: Det er ikke over

Senja kommune jakter 3.000 innbyggere som ikke har registrert seg for korona-vaksinering.

Tenker de som FHI-overlege Preben Aavitsland; «Det var den pandemien»?