Viktig å få større verdier ut av fisken

Oppdraget for det nye utvalget er krevende, men svært viktig

Folkebladet på lederplass tirsdag 15. juni

BEARBEIDING: Mer verdi ut av fisken og flere helårs arbeidsplasser langs kysten er målet.  Foto: Ronny Trælvik

leder

Hvordan kan det produseres mer sjømat i Norge — slik at fisken vi henter fra havet og oppdrettsmerdene kan få høyere verdi? Det er en stort og komplekst spørsmål, og det er på høy tid at regjeringa setter ned et utvalg som skal gi råd om hvordan vi kan få mer videreforedling og verdiskaping, flere arbeidsplasser og mer bærekraftige produkter.

Utgangspunktet er klart: Norsk fiskerinæring er viktig for verdiskaping og sysselsetting i Norge, spesielt i nord — og ikke minst i vår region, som er blant Norges største på produksjon. Men næringa har et åpenbart potensial for å bli både større og viktigere for Norge. Fiskeri og havbruk er dessuten næringer der Norge har solide konkurransefortrinn.

Målet er å få mer ut av havnæringene etter hvert som oljeinntektene reduseres. Forrige uke satte derfor regjeringa ned et nytt utvalg som skal gi råd om hvordan vi skal produsere mer sjømat i Norge — som igjen skal gi flere helårlege arbeidsplasser og mer bærekraftige produkter.

Norge eksporterer i dag sjømat for over 100 milliarder kroner årlig. I vår region har er vi i ferd med å passere ti milliarder i årlig omsetning. Men dessverre: Størstedelen av dette, i volum over 90 prosent, er rene råvareleveranser til fiskeindustrien i mange andre land. 26.000 arbeidsplasser i EU er basert på bearbeiding av norsk fisk.

Noen av produktene fra denne industrien finner veien tilbake til frysediskene i norske butikker. Fisk fra Norge tar også omveien til Kina på vei til det store europeiske markedet i jakta opå billig arbeidskraft. Dette betyr tap av arbeidsplasser, og på denne måten ender norsk fisk på middagetallerkener i Norge og Europa på et vis som er lite bærekraftig og klimavennlig. Også derfor er det et viktig oppdrag det nye utvalget har fått.

Økt bearbeiding har vært et mål i flere tiår i Norge. Mange har forsøkt, også lokalt. Også staten har bidratt til finansiering av en lang rekke prosjekter, og det har vært innført støtteordninger og leveringsplikt i forsøk på å lykkes. Men den store suksessen har latt vente på seg — andelen av bearbeidet norsk sjømat har gått nedover og antall norske fiskerindustribedrifter har blitt færre. Høye tollsatser på bearbeidet fisk inn til EU er noe av forklaringen — slik også norske tollsatser verner norsk landbruk.

Men dersom vi tror og mener at vi skal få større verdier ut av fisken, finnes det ingen annen utvei enn å satse tungt på mer bearbeiding og høyere verdiskaping i Norge. Oppdraget for det nye utvalget er krevende, men svært viktig — ikke minst for vår region.

Minileder: Pusse-sommer

Bare èn av ti nordmenn planlegger sommerferie i utlandet.

Ni av ti planlegger vel å pusse opp huset, bygge ny veranda og puske i hagen — akkurat som i fjor.