Viktig å vite hvilke varer vi kjøper

FORTRINN: Butikkkjedene bør vise åpenhet om produksjonen — det kan bli et konkurransefortrinn, 

Denne bevisstheten utgjør en trend i vår tid, foreløpig kanskje mest tydelig når det gjelder klima- og miljøkrav

leder

Vet vi nok om varene vi kjøper? Det mest dekkende svaret blir sannsynligvis: Ikke alltid. Men som forbrukere har vi krav på all tilgjengelig kunnskap om hvor, hvordan og under hva slags forhold en vare er produsert. Eksempelvis kan det gjelde rimelige klær fra land i Det fjerne Østen. Her er det tidligere avdekket grove tilfeller av slavekårbasert barnearbeid i fabrikker med vestlige kleskjeder på kundelisten.

For noen år siden måtte det en brannkatastrofe til for å skjerpe bevisstheten hos både importører og folk flest. Mange butikkjeder opererer nå med strengere krav til sine leverandører. Men har alle tilstrekkelig oversikt, så vi kan være sikre på at kravene etterleves?

Svaret blir igjen: Ikke alltid. Undersøkelser har vist at frivillige ordninger ikke er nok. Den såkalte åpenhetsloven, som Stortinget sluttbehandler i disse dager, bør bli et nyttig redskap i et viktig, gjenstående — eller mer presist: løpende — arbeid.

Lovens fulle navn inneholder ordene «grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold». Og da handler det ikke bare om kjedenes handelspartnere, men selvsagt om hele rekken av partnerens underleverandører.

Å føre kontroll med slike underskoger byr på utfordringer, det trenger man ikke gå til fjerne utland for å finne eksempler på. Selv innen statlige byggeoppdrag avdekkes det tilfeller av svart betaling og annen arbeidslivslivskriminalitet.

Enklere blir det ikke for dem som skal garantere at alle som har medvirket til å lage t-skjortene vi kjøper, har en lønn til å leve av, et trygt arbeidsmiljø og rett til å organisere seg. Og hvem tar regningen når det trengs en grundigere kontrolltiltak? Litt dyrere t-skjorter eller en liten brems i kjedeeiernes formuesvekst?

Det får bli neste tema i diskusjonen. Men igjen kan lovens formål gjerne understrekes, å styrke forbrukernes muligheter til å ta informerte og etiske valg på sine handlerunder. Denne bevisstheten utgjør en trend i vår tid, foreløpig kanskje mest tydelig når det gjelder klima- og miljøkrav til produktene.

Åpenhetsloven er til for å brukes. Og butikkjedenes mest fremtidsrettede strategi vil være å se åpenhet om produksjonen og sikker informasjon om produktene som et konkurransefortrinn.

Skjermes?

En undersøkelse om norske barns fritid viser at de bruker fem timer på skjerm og 11 minutter på bøker hver dag.

Bør de skjermes?