Udelt glede for delt E8 til Tromsø

ENDELIG: Nå blir det midtdelere gjennom hele den ulykkesblastede Lavangsdalen.  Foto: Magne Stakkevold

leder

Det var svært mange som jublet da det mandag kveld ble klart at et flertall på Stortinget vil gå inn for å forlenge midtdeleren på E8 gjennom Lavangsdalen. Ikke minst i Midt-Troms. Denne veien inn til og ut fra Tromsø er en av de mest brukte for bilister fra hele vår region. Strekningen var i mange år svært utsatt for alvorlige møteulykker, og mange liv har gått tapt

Etter at fem personer omkom i ei møteulykke i 2011, bevilget regjeringen penger til midtdeler på den såkalte «dødsveien». De avsatte midlene var imidlertid ikke nok til utbygging på hele den ulykkesbelastede strekningen. Kun den aller mest utsatte delen av «dødsveien», nærmere bestemt 9,6 kilometer, ble prioritert.

I 2013 var det etterlengtede trafikksikkerhetstiltaket ferdig montert — mellom Langmoen i nord til Storskreda i sør. Det opprinnelige ønsket fra både veimyndigheter, politikere og andre faginstanser har vært midtdeler gjennom hele dalen.

I slutten av januar i år skjedde det en ny tragisk dødsulykke på nettopp den usikrede delen av E8 i Lavangsdalen. Dermed kom kravet om full sikring av hele strekningen opp med full styrke igjen, både blant lokale og sentrale politikere, medisinsk fagpersonell og bilister som bryker strekningen hyppig.

Da Nasjonal transportplan (NTP) ble lagt fram i mars viste det seg at prosjektet likevel ikke var prioritert. Derfor er det spesielt gledelig når et bredt flertall, denne gangen også inkludert regjeringspartiene, i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité nå går inn for å sette av 500 millioner kroner til å fullføre sikringsprosjektet og forlenge midtdeleren hele veien ut av Lavangsdalen.

Ikke minst har stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen og Frp stått i spissen for å få presset den nødvendige veisikringen inn i NTP 2022–2033. Bare få uker etter siste dødsulykke ga Amundsen et ultimatum til regjeringen ved at den kunne se langt etter Frps støtte til NTP dersom man ikke fikk på plass nødvendige midler.

Også fra lokale politikere er det blitt jobbet aktivt for å sikre tilstrekkelig forståelse og vilje blant stortingskomiteens medlemmer for sikringstiltaket. Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen og balsfjordordfører Gunda Johansen har frontet saken overfor både samferdselsministeren og transport- og kommunikasjonskomiteens medlemmer. Erlend Svardal Bøe (H) har på sin side både lokalt i formannskapet og sentralt i eget parti frontet saken.

Saken viser at det er mulig å få gjennomslag for gode, velbegrunnede Troms-saker — så lenge man forener kreftene og står samlet om prioriterte oppgaver, til fordel for de innbyggerne politikerne representerer. I så måte burde at denne saken inspirere til mer politisk samarbeid i slike saker på tvers av partigrenser, både på lokalt og regionalt nivå.

Mørketid?

I dag, torsdag, forsvinner sola. Det blir solformørkelse i noen sekunder, og samtidig er det meldt en lengre periode med dårlig vær.

Så får vi bare håpe på gjensyn med sola før den lange mørketida slår inn.