Katastrofetall for svømmeopplæringa

OPPLÆRING: Svømmeopplæringen i Norge må bli bedre og enda mer mårettet. 

Opplæringen må bli mer målrettet

leder

Svømmeopplæringa i Norge er under enhver kritikk. Spesielt ille er det for et land med lang kyststripe og nærhet til havet — ikke minst her i Nord-Norge. Det er på høy tid at skolemyndighetene og skolene tar en skikkelig grep, slik at den skremmende statistikken kan forbedres — og at vi kommer opp på et nivå som er akseptabelt.

Norske barn er fortsatt dårligst i Norden til å svømme. Slik har det vært i en årrekke på en statistikk vi ikke kan være bekjent av. Bare fire av ti ti-åringer tror de klarer å svømme 200 meter, viser den ferske spørreundersøkelse fra Norges svømmeforbund og Redningsselskapet. Skrekk og gru: Tallene er de dårligste på 18 år.

Debatten har gått lenge, også lokalt, om kvaliteten på svømmeundervisninga, og ikke minst tilgangen til skikkelige basseng. Lokalt har vi hatt skoler som har stengt svømmmehallene i perioder på grunn av manglende vedlikehold eller generelt store kostnader.

I Norge er nye kompetansemål for svømmeundervisninga innført. I den nye læreplanen som ble innført i fjor høst, er kravene til ferdigheter veldig klare: Elevene som er ferdig med fjerde trinn skal være svømmedyktige slik at de klarer seg ved fall på dypt vann, de skal kunne svømme 100 meter bryst og deretter 100 meter på rygg. Underveis skal de dykke ned etter en gjenstand og kunne ta seg inn på land. Og ikke minst: Elevene skal lære livberging og selvberging utendørs — ikke bare i et innendørs, varmt basseng.

Vi bor i en region der nærheten til og avhengigheten av havet er stor, blant annet innen fiskeri- og oppdrettsnæringa. Svømmekunnskaper er nødvendig, og burde være basiskunnskaper for alle. For å heve nivået og bedre statistikkene, må svømmeopplæringen bli bedre og mer målrettet. Tilgangen til basseng nå være en selvfølge. Men dessverre: Avstand til nærmeste basseng er en av utfordringene i flere kommuner. Ifølge NRK finnes det eksempler på skoleelever som må bruke en hel skoledag for én time svømming på grunn av lang reisevei. Det er ikke holdbart.

Slik sett er det bra at opplæringen også innebærer at elevene skal trene utendørs. Slik kan man øve der hvor drukningsulykkene faktisk skjer. Drukning skjer oftest mindre enn tre meter fra en redningsmulighet som båt, kai eller land.

Foreldre har et ansvar for å lære barna sine å svømme. Men på lik linje med annen, grunnleggende kunnskap må skolen ha ansvar for at alle barn får god svømmeopplæring.

Høyre på skinner

Høyres toppkandidat i Troms, Erlend Svardal Bøe, sier han vil stemme for jernbane i nord, uansett hvor mye partiet hans måtte være imot forslaget.

Ja, det er vel eneste mulighet for å unngå å påføre partiet banesår i Nord-Norge under valget.