Nødvendig regulering av elektriske sparkesykler

Må sikres trygg ferdsel når nye framkomstmidler dukker opp

Folkebladet på lederplass, mandag 7. juni 2021

TRYGT: Både fotgjengere og medtrafikanter må sikres trygg ferdsel når elsparkesyklene inntar gatene for fullt.  Foto: Terje Pedersen

leder

Elbiler, elsykler — og nå elsparkesykler, kan med rette markedsføres som et praktisk og utslippsfritt fremkomstmiddel. Eller som daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) sa det da elsparkesykler ble juridisk sidestilt med sykler, og utleiefirmaer rullet inn på det norske markedet: «Enklere regler, mindre byråkrati og litt mer moro i hverdagen».

Siden har det kommet noen krav om å gi de enkle reglene et supplement som gir mer klarhet i lovverket. I de største byene ble utleietilbudet så populært at både bruken og ikke minst parkeringen ble et problem.

I Bergen og Trondheim har kommunen tapt rettssaker mot et utleieselskap. Og bildene av henslengte elsparkesykler som blokkerer fotgjengerarealer viser nødvendigheten av å forebygge «Oslo-tilstander» i andre byer.

På tampen av vårsesjonen — og egentlig på overtid med tanke årets sommersesong — vedtar Stortinget en ny «Lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn». Den enkelte kommune får her en omfattende reguleringsadgang, ut fra lokale behov.

Vedtaket skjer med bredt, tverrpolitisk flertall — mot stemmene fra Frp, som mener friheten trues og som rykker ut mot forbuds- og restriksjonsiver hos venstresiden (herunder regjeringspartiene, tydeligvis).

Folk flest vil trolig ha mer forståelse for reguleringshjemmelen. For når nye elementer dukker opp i trafikkbildet, kan det også bli noen nye konflikter. Elsparkesyklene blander seg nå med biler, sykler, rullebrett, rulleskøyter og, fremfor alt, fotgjengere.

I Oslo har det for den saks skyld meldt seg en interessekonflikt mellom utleiere og brukere om betaling av parkeringsgebyr for henslengte elsparkesykler.

For øvrig har kommunene allerede fått en hjemmel for å innføre blant annet P-forbud og fartsgrenser, mens gangfart på fortau og gangveier gjelder nasjonalt. For byer flest rundt om i landet vil denne skjerpelsen være vel så viktig som den nye «utleieloven».

For både fotgjengere og andre medtrafikanter må sikres trygg ferdsel når nye framkomstmidler dukker opp. Særlig når det gjelder lydløse sådanne, med kapasitet godt over tillatt fartsgrense. Da vil både klare regler og en viss kontroll bidra til god trafikkultur — noe som ikke truer friheten.

Minileder: Karusell

Senja-ordfører Tom-Rune Eliseussen skal løpe tredje runde av Senjakarusellen — som går av stabelen i Trollvika tirsdag.

En fin avveksling fra den politiske karusellen — vil vi tro.