Vedlikeholdet som forsømmes — igjen

FORSØMMES: Vedlikehold av offentlige bygg forsømmes — også i vår region.  Foto: Torgeir Haugaard / Forsvaret

leder

Debatten om offentlige bygg som ikke vedlikeholdes, men forfaller og blir kostnadsbomber for stat og kommuner, er her igjen. Heldigvis — fordi det er en viktig debatt som må tas på alvor. I Norge er vi gode på å bygge nytt, og politikerne elsker å klippe snorer. Mens byggene etter noen år forfaller og vedlikeholdet uteblir. Det er også en kolossal utfordring i vår region.

Nå raser debatten i Tromsø om skoler som forfaller — og en kommune som bare lapper på det mest prekære, i stedet for å vedlikeholde jevnt og trutt. «Kommunen sparer seg til fant», skriver iTromsø på lederplass.

De samme formuleringene kunne like godt vært brukt om skolebygg rundt om i hele Midt-Troms. Debatten rundt forfalne skoler har foregått over flere år. Etter iTromsøs artikkel om manglende vedlikehold ved Selnes skole for et par uker siden, har flere foreldre etterlyst en vedlikeholdsplan for de stadig mer nedslitte skolebyggene.

«Hver dag blør våre bygg. Etterslepet er enormt på yrkesbygg i kommunen, deriblant skoler. Som kommune har vi ikke prioritert vedlikehold. Over generasjoner har vi ikke tatt vare på det vi har, men skjøvet virkeligheten under teppet», uttalte prosjektleder i Byggforvaltningen i Tromsø kommune, Eirik Johansen, til iTromsø sist søndag.

Kjenner vi oss igjen? Det er en bedrøvelig, men helt korrekt, attest på tingenes tilstand.

I landets ti mest folkerike byer brukes det i snitt 100 kroner per kvadratmeter på «Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning». Oslo bruker mest, med sine 145 kroner per kvadratmeter, mens Tromsø bare bruker skarve 30 kroner, ifølge det ferske tallmaterialet. Det er alarmerende.

At skolebygg med årene nødvendigvis blir gamle er isolert sett ikke noe problem. Problemet er at mangelfullt vedlikehold over tid fører til forfall, og at dette forfallet etter hvert blir så omfattende at en totalrenovering blir dyrere enn å bygge nytt.

Det er dessverre ingen vinnersak å gå til valg med «vedlikehold» som slagord. Likevel er det her man på sikt har mest å hente for hver krone som brukes på skolebygg. Å legge ned skoleplasser er heller ikke et alternativ, og med begrensede midler tilgjengelig må kommunene derfor se hvordan de får mest igjen av pengene som skal brukes på skolebygninger.

Da er ikke vedvarende forfall, med akutt brannslokking der det til enhver tid brenner mest, veien å gå.

Minileder: Nyregrus

Avisa iTromsø har intervjuet tromsøværingen Ingvild Schwenke (24), som flytter til Harstad for å jobbe for Bara Sportswear. «I Tromsø må du selge begge nyrene dine for å komme inn på boligmarkedet», forklarer Schwenke flyttingen til Harstad med.

Ja, da må det tross alt være bedre å la seg suge til byer som Finnsnes eller Harstad.