Viktig å ta høyde for neste krise

De siste 15 årene har vi hatt en finanskrise, en oljekrise, en flyktningkrise og nå en pandemikrise

Folkebladet på lederplass, fredag 14. mai 2021

OLJEPENGER: Oljepengebruken må ned når krisene er over og ting normaliserer seg. 

leder

Etter normal målestokk har oljepengebruken nådd nærmest unevnelige nivåer. Og med revidert nasjonalbudsjett økes avstanden ytterligere til den handlingsregelen det er tverrpolitisk enighet om. Pengebruken har vært, og er, nødvendig i denne unormale tiden. Det er det heller ingen uenighet om. Koronatiltakene som er satt inn har truffet godt.

Norge har klart seg bedre enn de fleste andre land, og utsiktene er lysere enn for et år siden, sa finansminister Jan Tore Sanner da han tirsdag fremla den årlige budsjettrevisjonen — som har karakter av ny krisepakke. Alt i alt synes opplegget godt egnet til å hindre at den høye arbeidsledigheten biter seg fast.

Opposisjonen varsler forsterket innsats. Forhandlerne i Stortinget bør imidlertid ikke utvide budsjettrammen, men nøye seg med enkelte omprioriteringer. Det gjelder også for en løsning mellom regjeringspartiene og Frp, noe som fortsatt er mest sannsynlig.

Hvorvidt enkelte støtteordninger trenger å forlenges, får jo viruset avgjøre. Framdriften i vaksinasjoner gir godt håp, men ingen garantier. Hva stortingsflertallet i alle fall må unngå, er tiltak som peker ut over pandemien og som binder opp fremtidige statsbudsjetter.

Det er grunn til å minne om at den årlige budsjettrevisjonen ikke er ment som mer enn det — heller ikke i et valgår. Og særlig ikke i et valgår med koronakrise. Valgåret til tross må et sentralt, felles siktemål være en forsvarlig tilbakerulling av de nødvendige krisetiltakene.

Ellers kan tiltakene bli et hinder for like nødvendige omstillinger i næringslivet. Framfor alt må oljepengebruken etter hvert ned mot normale nivåer igjen for å sikre bærekraften i norsk økonomi når andelen eldre går opp — og oljeinntektene ned.

Og dessuten: De siste 15 årene har vi hatt en finanskrise, en oljekrise, en flyktningkrise og nå en pandemikrise, som garantert ikke blir den siste. Sanner har et solid erfaringsgrunnlag for å bruke «når», og ikke «om», i den forbindelse.

Verken Solberg-regjeringen eller den rødgrønne forgjengeren har et uplettet rulleblad når det gjelder å ta pengebruken ned igjen etter en periode med krisebudsjetter. Under behandlingen av regjeringens «reviderte krisepakke» må det kort sagt tas høyde for den neste.

Minileder: Underverk

Stortinget vedtok tirsdag at verdens første skipstunnel skal bygges på Stad. Ordfører Alfred Bjørlo (V) mener tunnelen vil bli et av verdens underverk.

Da venter vi bare på det neste: Nord-Norgebanen.