«Det finnes ingen vei forbi bomringen»

FOR ALLE: Det kan lages bomring-løsninger som er til å leve med for alle, enten du bor i by eller bygd, skriver Folkebladet på lederplass.  Foto: Trond Sandnes

Det er faktisk en forutsetning at bompenger er en del av løsningen dersom «det offentlige» skal bidra

leder

Ikke overraskende: Debatten om den nylig lanserte Senja-pakken —først og fremst på sosiale medier — handler stort sett bare om bompenger. Hva med sikkerheten for barna våre? Hva med miljøet? Hva med veistandarden? Hva med næringsutviklinga i hele regionen? Hva med å erkjenne at den eneste veien ut av de enorme utfordringene innen vei og samferdsel i regionen er et spleiselag som også inkluderer bompenger?

At motstanderne av bompenger er i klart flertall i kommentarfeltene er heller ingen overraskelse. Og la det være helt klart: Det er legitimt og ganske forståelig at man er motstander av bompenger, ikke minst når man ser regnestykker — som i Tromsø — som tilsier at ei hel månedslønn kan forsvinne for barnefamilier som bor utenfor bykjernen.

Derfor er det så viktig å kommunisere at det kan lages bomring-løsninger som er til å leve med for alle, enten du bor i by eller bygd.

Trolig er det politisk flertall for bompenger i Senja kommune. Både Høyre, Ap, Sp og SV signaliserer støtte til Senja-pakken. Senjalista og — selvsagt — Fremskrittspartiet — er i mot.

Frp ser nå sin store sjanse til å vinne velgere på en enkeltsak de vet er et sikkert stikk. «Nei til bompenger» ligger i genet til partiet, og viljen til å lytte eller se helheten er ikke-eksisterende. «Dette er et offentlig ansvar som skal finansieres av det offentlige. Det vil si stat og fylkeskommune. Landeveisrøveri som bompenger er vi i mot!» skriver leder i Senja Frp, Tonni Nylund, i kommentarfeltet på en av Folkebladets nyhetsartikler om Senja-pakken.

Tror Frps representanter selv på det de sier og skriver? Eller er det reinhekla populisme? Fakta er at denne regionen ikke vil få løst slike enorme samferdselsoppgaver uten bompenger på flere tiår. Det er faktisk en forutsetning at bompenger er en del av løsningen dersom «det offentlige» skal bidra til slike pakker.

Bare slik kan Tromsø løse sine utfordringer. Bare slik er Harstad i ferd med å løse sine. Og bare slik har Namsos — som med sine 13.000 innbyggere kan sammenlignes direkte med Senja — lyktes med sin trafikkpakke.

Den politiske prosessen rundt Senja-pakken er nå i gang. Den pedagogiske oppgaven for politikerne og partiene som har skjønt at dette er den eneste mulige løsningen for Senja-regionen, blir å selge dette inn for innbyggerne, og framheve hva pakken inneholder av muligheter for regionen. Og hva kosekvensene er av et nei til bompenger og dermed hele Senja-pakken.

Minileder

Kom mai!

Meteorologene har sendt ut farevarsel om store snømengder.

Vi får bare velge bort april, og si «Kom mai, du skjønne milde».