«Gjør seg fet på velgere fra alle partier»

PÅ TINGET: Både Sandra Borch fra Lavangen og Ivar B. Prestbakmo fra Salangen kan havne på Stortinget. 

leder

Senterpartiet tar solide jafs av så godt som alle andre politiske partier i Troms. Kun Rødt unngår å tape velgere til Trygve Slagsvold Vedum & co., ifølge en partimåling som Norstat nylig gjennomførte for NRK. Samtlige andre etablerte partier mister til dels store deler av sine velgergrupper til Sp: Blant dem som stemte Ap ved forrige stortingsvalg i Troms, vil nesten ti prosent i dag heller stemme Sp.

En tilsvarende andel blant både tidligere Høyre- og Frp-velgerne ser nå ut til å ville gi sin stemme til Sandra Borch og Ivar B. Prestbakmo. Også blant de tidligere kompanjongene i sentrum, KrF og Venstre, plukker Sp velgere. Antallet er naturlig nok betydelig lavere, men andelene som de to sentrumspartiene mister til Sp er desto større. Så store at Venstre er i ferd med å smuldre fullstendig opp i Troms.

Samtidig er lekkasjen fra Sp til andre partier tilsvarende liten. Hele 88 prosent av Sp-velgerne fra 2017-valget har ifølge målingen bestemt seg for fortsatt å gi sin stemme til partiet. Kun fire prosent av har bestemt seg for å forlate partiet. Sp har de meste lojale og de minst usikre velgerne i valgdistriktet. Vel å merke dersom man tro den nevnte målingen.

En måling i april gir på ingen måte fasiten på et valgresultat i september. Det er store velgermasser som ennå ikke har bestemt seg. Og som kan komme til å ombestemme seg. Partimålingen gir Sp en solid økning på over ti prosentpoeng siden forrige stortingsvalg. En oppslutning på hele 25,4 prosent i Troms gjør ikke bare partiet til det klart største i Troms valgdistrikt, det sikrer dem også et ekstra stortingsmandat på bekostning av Ap.

Partiet har lenge snakket til velgere på vandring i et tiltakende distrikts- og antisentraliseringsopprør. Samtidig høster de gevinst av typisk regjeringsslitasje. Men oppdriften til partiet er ikke av nyere dato. Siden stortingsvalget for åtte år siden er oppslutningen om Sp i Troms firedoblet. Spørsmålet er om veksten vil fortsette ytterligere de neste månedene, om den vil stanse opp — eller om den fram mot valgdagen vil reverseres.

En lang valgkamp gjenstår. De store partienes valgkampmaskinerier skal startes opp. Ikke minst skal et skadeskutt og redusert Ap mobilisere sitt velkjente apparat for velgerjakt. Det skal kjempes om de mange velgerne som er mistet — og ikke minst de mange som sitter på gjerdet. Skulle Ap klare å slå tilbake i nord, vil det uansett skje fra en rekordartet svak oppslutning. Stusslige 19,1 prosent i Troms valgdistrikt viser tallene i april-målingen fra Norstat.

At det blir et regjeringsskifte etter valget, er høyst sannsynlig. Med to av dagens tre regjeringspartier nede i knestående, samt et blødende Frp, er det lite som akkurat nå tyder på at Erna Solberg vil kunne innta en ny periode ved Kongens bord.

Minileder

Utredning? Bygging!

Aps stortingsrepresentant fra Troms, Martin Henriksen, reagerer på at Folkebladet på kommentarplass skriver at han har «svekket jernbanevedtaket» ved å si at jernbanen «selvsagt må utredes».

Men vedtaket Ap var med på sier jo at banen skal bygges, ikke bare utredes.