Tøft oppgjør med fornuftig utgang

IKKE STREIK: Norge unngikk streik i privat sektor, og det bør vi prise oss lykkelige for. 

leder

Det er gledelig for alle at meglingen mellom NHO og arbeidstakerorganisasjonene LO og YS førte til en løsning som partene ser ut til å kunne leve med. Søndag ettermiddag kom man til enighet i lønnsoppgjøret for store deler av privat sektor. Da hadde de respektive forhandlingsdelegasjonene sittet 13 timer på overtid i håp om å finne en farbar vei ut årets megling.

Den veien fant partene ved hjelp av riksmegleren, og LO og YS slapp dermed også denne gangen å ta sine medlemmer ut streik i et mellomoppgjør.

Det litt spesielle ved årets oppgjør er at de to store arbeidstakerorganisasjonene har godtatt en løsning som er forventet å gi medlemmene en reallønnsnedgang. Mens rammen for årets lønnsoppgjør endte på 2,7 prosent, er prisstigningen ventet å være på 2,8 prosent. Det er med andre ord ikke snakk om noen stor nedgang.

I den situasjonen Norge befinner seg i, med en pågående verdensomspennende pandemi, ville det utvilsomt være ekstra uheldig dersom store deler av samfunnet skulle rammes av en streik i privat sektor. Selv om LO-leder Peggy Hessen Følsvik før forhandlingene uttalte at det ville bli streik dersom man ikke endte med en lønnsvekst tilsvarende den forventede prisstigningen, konkluderte hun i etterkant med at differansen på 0,1 prosent utgjorde 30 øre timen — og at det var for lite til å gå til streik.

Hun har nok rett i at de neppe ville møtt særlig forståelse for noe slikt blant folk flest. Årets oppgjør skal ha vært av det tøffe slaget, der partene mot slutten av forhandlingene skal ha stått temmelig så fastlåste. Forhandlingene skjedde tross alt under i en helt spesiell tidsepoke, med de omfattende samfunnsmessige konsekvensene en pandemi i seg selv medfører.

Utgangspunktene til partene var nok derfor også like forståelige som de var uforenlige, og løsningen kom da heller ikke på plass før partene til slutt godtok at riksmegleren kunne utarbeide et forslag til skisse. At partene til tross for slike svært motstridende føringer likevel kommer til enighet om en løsning, vitner om en rotfestet ansvarlighet blant partene i norsk arbeidsliv.

Det skal vi som nasjon prise oss lykkelige for, ikke minst i år. Med mange arbeidsledige, mange permitterte og med mange bedrifter som sliter tungt økonomisk, må nå alt handle om å få store deler av norsk arbeidsliv i gang igjen. Alt parallelt med at befolkningen i stadig økende grad blir vaksinert mot covid-19.

Snart står oppgjøret i offentlig sektor for tur. Krav skal leveres inn senere denne måneden, og lite tyder vel på at man i utgangspunktet vil si seg fornøyd med en lønnsvekst på 2,7 prosent. For om man liker det eller ei, hersker det liten tvil om at oppgjøret til de såkalte frontfagene i privat sektor virker retningsgivende også for den øvrige lønnsfastsettelsen i norsk arbeidsliv, selv om alle forhandlinger skjer på selvstendig grunnlag.

Minileder: Sp-rekk

Sp går på kjempesprekk på VGs ferske partibarometer. I desember var Ap og Sp jevnstore, nå er Ap ti prosentpoeng større.

Valginnspurten blir usedvanlig sp-ennende.