Hvordan stanse fraflyttingen fra nord?

Det er dopamin for mimring

Folkebladet på lederplass, tirsdag 30. mars 2021

SVAR: Trygve Slagsvold Vedum og Sp krever handling fra statsminister Erna Solberg.  Foto: Berit Roald / NTB

leder

Statsminister Erna Solberg (H) måtte torsdag ta turen til Stortinget for å svare Senterpartiet på hvorfor det pågår massiv fraflytting fra Nord-Norge, underforstått at regjeringens reformer tømmer landsdelen for innbyggere. Men svaret på spørsmålet om hvordan fraflyttingen fra nord kan stanses, er mye mer sammensatt og komplisert enn Sp ønsker å tro.

Regjeringen må naturligvis ta ansvar for de grepene som blir tatt og ikke tatt for å styrke bosettingen både i Troms, Finnmark og landsdelen som helhet, men hvis verktøykassa kun skal bestå av subsidier, pakker og offentlige arbeidsplasser som forskyver endringsviljen, kan det tenkes at resepten i realiteten er en velprøvd reprise av smertelindring — og dermed en bjørnetjeneste.

Spørsmålet blir: Stemmer det at ungdommen flykter fra nord på grunn av politireformen, økte kostnader for pendlere, færre domstoler, en daff nordområdemelding eller sammenslåingen av fylkesadministrasjonene i Troms og Finnmark? Det er det selvfølgelig lov å mene, men mye tyder på at distriktene er hjemsøkt av en global trend som ikke er iverksatt av Erna Solberg. Både det sosiale liv, utdanning og attraktive arbeidsplasser gjør at unge mennesker søker til byene. I hele verden.

Troms og Finnmark må i en slik situasjon gjøre sitt ytterste for å være attraktiv, både for de unge som reiste og andre som ser en spennende region. Det kan tenkes at det finnes gode statlige tiltak som fungerer, men Senterpartiet finner neppe svaret i støvete politiske dokumenter og visjoner som ikke ble noe av, Å ha klippefast tro på reversering i stedet for modernisering kan bli en skuffelse.

Nord-Norge må først og fremst skape attraktive arbeidsplasser, utvikle og selge verdens beste råstoffer, vinne kampen om kompetansen og bruke en fantastisk landsdel som magnet for tilflytting. Natur, folk og kultur er våre åpenbare fortrinn — samtidig som det er riktig av Troms og Finnmark å utvikle mellomstore steder og byer som kan bremse fraflyttingen. Det gjør heller ingenting om vi skjønner hvor viktig og avgjørende det er og har vært med import av arbeidskraft fra utlandet.

Flere kommentatorer mener Senterpartiet har knekt koden og får betalt på meningsmålingene. Det stemmer. Trygve Slagsvold Vedum har to-tre populistiske regler om sentralisering, som appellerer til både følelser og den tiden da de fleste av oss var på «høyden». Det er dopamin for mimring og dyrkingen av vår felles historie. Det kommer til å generere masse stemmer til høsten.

Spørsmålet er om Senterpartiets noe tilårskomne tidsmaskin knekker koden på de virkelige utfordringene, i en helt ny tid.

Minileder: Vårens vakreste

Flere bilførere har fått ødelagt hjulene etter å ha kjørt i hull store som krater på Senja-veiene.

Det er denne regionens form for vårløsning: Bilhjulene løsner.