Vær så snill — ikke lukk øynene

SLITER: I en tid mange familier sitter isolert, er det viktig at samfunnet følger ekstra godt med. 

Frykten for å ta feil blir større enn motet til å gripe inn

Folkebladet på lederplass mandag 29. mars
leder

Det gjør vondt langt inn i sjela når historier om vold i nære relasjoner dukker fram i dagen. Og det gjør ekstra vondt når barn er involvert. For selvsagt er det ille når det er vold i parforhold, men når også barn rammes — direkte eller indirekte — da gjør det ekstra vondt. Derfor ble historien til TV2s nyhetsanker Yvonne Fondenes så sterk.

Barn skal ikke utsettes for vold. Ikke under noen omstendigheter skal barn trenge å oppleve å bli slått eller utsatt for overgrep. Ei heller skal de behøve å se at mor, far eller søsken blir slått. Som samfunn er det å forhindre dette en av våre største oppgaver. Og vel så viktig — når det skjer, må samfunnet klare å gripe inn og stanse volden og skape trygghet.

TV2s nyhetsanker, Yvonne Fondenes, delte nettopp sin sterke historie med allmennheten. Hun fortalte om en far som slo mor, og hvordan hun selv gjorde alt hun kunne for å skjule og normalisere det hele.

Selv da politiet sto på døra dagen etter at mamma igjen var sønderslått av en beruset far, klarte den ni år gamle datteren å stanse det hun selv anså som en verre katastrofe enn selve volden — at familien skulle gå i oppløsning.

Fondenes trodde andre kan ha visst hva som foregikk hjemme hos hennes familie. Dessverre er det ikke usannsynlig. Ofte vet familie, slekt og lokalsamfunnet mye, men vegrer seg for å gripe inn. Naboer har hørt lyder, slektninger har sett noe, kolleger har fått en følelse av at noe ikke er helt rett. Men alt for ofte gjør man ikke noe.

Frykten for å ta feil er større enn motet til å gripe inn. Redselen for å dumme seg ut trumfer viljen til å bryte opp et katastrofalt familieforhold.

I en tid der veldig mange familier sitter mer og mindre isolerte som følge av covid 19-pandemien, er det ekstra viktig at samfunnet følger med. Hjemmekontor kan fort bli gjemmekontor, avstand kan for bli isolasjon. Sår og skader gjemmes lett når ingen skal på besøk, jobb eller fritidsaktiviter.

Og like viktig — fokuset må ikke være bare der vi forventer at noe er galt. Familievold skjer alt for ofte i de beste familier.

Minileder: Tidenes

Underslag i fabrikken og koronapandemien til tross: Mack gikk med tidenes økonomiske resultat i 2020. Bryggerikonsernet endte opp med 40 millioner kroner i overskudd, mot 30 millioner i underskudd året før.

Helmaks, Mack!