Nasjonal hestekur som rammer blindt

STENGT: Puber og spisesteder som Ottos er nødt til å stenge, i en region uten smitte på lenge. 

Vanskelig å forstå hvorfor man bruker hagla for å treffe blinken

Folkebladet på lederplass fredag 26. mars
leder

Til tross for utallige anmodninger om å differensiere tiltakene etter smittesituasjonen, velger regjeringen en nasjonal hestekur som rammer hardt og brutalt på steder der man gjør og har gjort sitt ytterste for å ha kontroll med situasjonen. Spørsmålet er om man legger nok vekt på de manhge problematiske sidene ved en nedstengning.

Oppslutningen om tiltakene står i fare for å svekkes av at man ikke har tillit til lokal handlekraft, og situasjonen for næringslivet går fra vondt til verre med en innstramming som oppleves urettferdig. Til tross for at det er reiseaktivitet og mobilitet som forårsaker de fleste smittetilfellene, er det nok en gang skjenkestopp som er halmstrået.

Anmodningen om å holde avstand har de fleste fått med seg, men en ufravikelig tometersregel er beskjed om at kafeer og spisesteder må stenge av.

Innbyggerne er grunnleggende lojal mot både anmodninger og forskrifter i forbindelse med pandemien, selv om det akkurat nå er et maratonløp med sosial distanse. Nok en gang e det grunn til å frykte at barn og unge sliter mest, i tillegg ensomme og utsatte grupper. Påsken kan bli ekstremt lang.

De fleste også har stor forståelse for at situasjonen er vanskelig i hovedstaden og byer som opplever bølge av smitte. Det er også grunn til å ha forståelse for at man prioriterer vaksiner der smitten er mest prekær. Men uhensiktsmessige innstramminger der smitten er fraværende eller sjelden er det all grunn til å være skeptisk til. Som i hele vår region med 30.000 onnbyggere, der fortsatt bare såvidt over 100 er smittet på ett år.

Da er det ekstra vanskelig å forstå hvorfor man bruker hagla for å treffe blinken. Mesteparten av haglskuren havner på vidvanke, i stedet for å bruke presisjon for å stagge spredningen.

Krisestaber og kommuneoverleger rundt om i landet reagerer raskt og effektivt ved økt smitte, spesielt der oversikten er god. I tillegg har det vist seg at smittesporerne er raskt på plass hvis situasjonen forverrer seg.

Kronargumentet er at smitten kan ramme absolutt alle. Det har vi skjønt, men spørsmålet er om det er hensiktsmessig eller nødvendig å stenge kollektivt ned 350 kommuner på grunn av et fåtall røde regioner sliter. Der er kraftfulle tiltak nødvendig — og personer fra røde områder må tenke seg om både to og tre ganger før de beveger seg til smittefrie steder.

Minileder: Kraftige saker

Troms Kraft har lagt bak seg spennende år, og presenterer et kraftig overskudd på 725 millioner kroner. 250 millioner av dette går til utbytte, og mottakerne har all grunn til å bli elektriske av glede; 100 millioner går til Tromsø kommune og 150 millioner til Troms Holdings fond, som skal dele ut pengene i hele regionen.

Snakk om bedrift som er i støtet!