Fortsatt kamp mot arbeidsledighet

OPTIMISME: Etableringen av Salmars laksefabrikk og smoltanlegg på Senja vil skape mange nye arbeidsplasser. 

Må ta høyde for en nasjonal økonomi og en verdensøkonomi som ikke er i vater

Folkebladet på lederplass tirsdag 23. mars
leder

Ferske tall viser at det er over 200.000 arbeidsledige i Norge, hvis vi inkluderer de som er delvis ledige. I dag er mer enn 114.000 helt ledige — og NAVs prognoser tyder på at ledighetsnivået vil holde seg på et høyt nivå lenge. Kampen mot ledighet og for jobbskaping må derfor fortsette med uforminsket stykke — også etter at koronakrisa er over.

I vår region går vi spennende tider i møte, med etablering og oppbygging av blant annet Salmars laksefabrikk på Klubben og smoltanlegget i Gjøvik på Senja. Også andre prosjekter er på gang som vil skape arbeidsplasser. Byggeaktiviteten er høy, spesielt i sentrumsområdene, og etableringslysten synes å være stor.

Men fortsatt preges vi av koronapandemien innen næringslivet. Tøffest har det vært for reiselivet, utelivsbransjen, transportnæringa og beslektede næringer. Her er det forsatt en lang, lang vei å gå for å oppnå normalitet i drift og inntekter. Derfor er det viktig at myndighetene støtter opp med krisetiltak, slik at de mange små aktørene i de mest utsatte bransjene kan komme seg opp av knestående og i full drift igjen når marerittet er over.

Arbeidsledigheten i Norge er op et uakseptabelt høyt nivå. Selv om situasjonen i EU-sonen samlet sett er betydelig verre enn i Norge, er det ingen grunn til å slå seg til ro og vente på bedre tider uten å ta grep. Ledigheten i Norge er på bare det halve av gjennomsnittet for EU-landene, men nivået er høyt til Norge å være. Norge har også ekstraordinære utfordringer i årene framover, for eksempel at bruken av oljepenger må tas kraftig ned.

Sist uke var regjeringen samlet til årets første budsjettkonferanse i Hurdal. Statsbudsjettet for neste år må fortsatt ta høyde for både en nasjonal økonomi og en verdensøkonomi som ikke er i vater, selv om den etter alt å dømme vil rette seg opp i løpet av sommeren og høsten. Men økonomene spår at vi fortsatt kan få en konkursbølge og ytterligere tap av arbeidsplasser. Konkurstallene har vært overraskende lave under koronapandemien, og situasjonen kan bli verre når egenkapitalen er brukt opp og krisepakkene uteblir.

I en slik situasjon er det helt avgjørende å få ned tallet på arbeidsledige — før ledigheten stabiliserer seg på et for høyt nivå. Samtidig som krisepakkene gradvis fases ut, må det legges til rette for at bedrifter, store og små, kan omstille og rette fokus mot vekst. Og ikke minst må det oppmuntres til nyetableringer. Her har staten en viktig rolle med sine virkemidler.

Minileder: Snart påske

Meteorologene varsler at storm, lavtrykk og flere farevarsler vil plage oss i løpet av denne uka.

Så får vi bare håpe at påskemorgen slukker sorgen.