Jobben må fortsette — også uten tog

Kvinners rettigheter har ikke kommet av seg selv

Folkebladet på lederplass, tirsdag 9. mars 2021

VIDEREFØRES: Kampen for et likestilt samfunn må videreføres — med eller uten tog.  Foto: Marius Hanen

leder

Heldigvis trenger vi ikke lenger ta diskusjonen om «vi trenger 8. mars». #MeToo-bevegelsen som satt flombelysning på seksuell trakassering som samfunnsproblem, en rekke forsøk på å innskrenke kvinners rett til abort, samt det faktum at kvinnedominerte yrker fremdeles har lavere lønn enn mannsdominerte yrker, er bare noen av grunnene til at kampen om likestilling fremdeles er verdt å ta. I Norge, og i resten av verden.

De siste årene har vi i mange byer i Norge sett rekordlange og parolerike 8. mars-tog. Slik ble det ikke i år Det satte den pågående pandemien en stopper for.

Statistikk viser at kvinner ofte innehar de lavest lønnende stillingene. Og enten man tror det eller ikke, tallene ble ikke bedre i løpet av 2020 — da økte faktisk lønnsforskjellene mellom kvinner og menn.

Dessverre var ikke funnene så veldig overraskende. Flere av de dårligst betalte yrkene, som renholderyrket, er dessuten både fysisk påkjennende og har dessuten ofte ugunstige arbeidstider.

Samtidig har kvinnene i kommunenes lavtlønnsyrker vært vitne til at de høyeste lønningene i kommune-Norge har skutt i været. Gapet mellom dem selv og «lønnsadelen» i offentlig sektor har bare blitt større og større.

Det siste året har vi også hørt flere varsku om mangelfulle helsetilbud til kvinner etter at de har født barn. Problemet er blitt forsterket som følge av koronapandemien og et høyt trykk på helsevesenet.

Dette er signaler myndighetene bør ta på det største alvor. Vi har en statsminister som aktivt har bedt om at det fødes flere barn her i landet. Da må også helsetilbudet til kvinnene som skal føde være godt nok.

Likestillingen har kommet langt i Norge, og det skal vi være takknemlig for. Men kvinners rettigheter har ikke kommet av seg selv eller som et resultat av en naturlig utvikling, men som følge av en utrettelig kamp.

Idealet om like muligheter og vilkår i samfunnet uavhengig av kjønn og seksualitet vil være nær sagt evig aktuelt. Derfor ser vi samtidig fram til neste 8. mars, der det forhåpentlig igjen er mulighet for folk å gå i tog og markere sin tro og vilje for å jobbe for et likestilt samfunn.

Minileder: Hump

Et dansk vogntog forvillet seg lørdag inn på den krevende veien via Bergsbotn og Moa-fjellet da han skulle returnere fra Senjahopen med fisk. Det endte med bråstopp i den krevende stigningen.

Danmarks høyeste punkt, Møllehøj, blir til sammenligning bare som en liten hump å regne med sine 170,86 m.o.h.