Skremmende økning av falske nyheter

Viktig å være sannhetssøkende

Folkebladet på lederplass, fredag 19. februar 2021

SANNHET: Norge har et stort mangfold av redaksjonelle og redaktørstyrte medier. Bruk dem!  Foto: Ronald Johansen

leder

Du tror det ikke før du ser det. Eller før du leser det. Det gamle ordtaket kan det være all mulig grunn til å være kritisk til, ifølge Medietilsynets undersøkelse om kritisk medieforståelse i den norske befolkningen. Den forteller at spredningen av falske nyheter og desinformasjon øker år for år — spesielt i sosiale medier. Det er viktig å være kritisk til det du leser.

Torsdag formiddag ble «Delrapport 1: Falske nyheter og desinformasjon» lagt fram. Her er nordmenn intervjuet om deres forhold til falske nyheter. Tallende er slående — og nedslående. 68 prosent av befolkningen har opplevd «å komme over informasjon de var i tvil om var sann» i løpet av de siste 12 månedene, står det i rapporten.

Facebook er største sprederen av falske nyheter, ifølge svarene fra de 2.048 personene som ble spurt. Det er neppe overraskende for dem som følger med på både Facebook og andre sosiale medier.

Deltakerne ble spurt ut både om falske nyheter generelt, men også i forhold til korona. 35 prosent av deltakerne har sett falske nyheter om korona på Facebook. På andre- og tredjeplass kommer Ikke-redaksjonelle nettsteder og «andre sosiale medier», med henholdsvis 17 og 14 prosent, som kanaler med falske nyheter om koronapandemien. 12 prosent har opplevd det med redaksjonelle nettaviser og ni prosent på YouTube.

De eldste og de yngste synes det er vanskeligere å håndtere desinformasjon og falske nyheter enn resten av befolkningen. Da prater vi om aldersgruppen 16 til 24 år og 60+. Nesten fire av ti i voksengruppa (25-59 år) vurderer seg som høykompetente, mot to av ti blant de yngste (16-24 år) og én av ti blant de eldste (80+).

Den svake kompetansen blant de yngste og de eldste kan bli et alvorlig samfunnsproblem. Folk i disse aldersgruppene står i fare for å bli lurt og utnyttet. Både økonomisk og menneskelig. I tillegg kan desinformasjon svekke deres tillit til samfunnsmodellen vår. Demokrati kommer ikke gratis. Det kommer gjennom langvarig arbeid med tillit. Da er korrekt informasjon grunnleggende, og falsk informasjon ødeleggende.

Bakgrunnen for Medietilsynets undersøkelse er at falske nyheter og desinformasjon i digitale medier har hatt ei klar og synlig økning de siste årene. Teknologien gjør at det nå er svært enkelt å spre propaganda og desinformasjon.

Derfor er det viktig å være kritisk og sannhetssøkende til informasjonen du mottar — og gjerne sjekke flere kilder. Redaksjonelle, redaktørstyrte nettaviser kommer bra ut av undersøkelsen. I Norge har vi et unikt mangfold av dem. Bruk dem oftere!

Minileder: Helt krise

Det er fullt kaos på Stortinget om nye korona-krisepakker.

Løsningen burde være enkel, og følge Robin Hoods taktikk: Gi koronapengene til de minste og mest sårbare bedriftene.