Fiskeindustrien er helt avhengig av dem

Vi må snu trenden og få flere til å utdanne seg innen matfagene

Folkebladet på lederplass, torsdag 18. februar 2021

AVHENGIG: Fiskeindustrien klarer seg ikke uten utenlandsk arbeidskraft.  Foto: Christer Remen

leder

Vi har sett det tydeligere enn noensinne under koronapandemien; Fiskeindustrien i vår region er fullstendig avhengig av utenlandsk arbeidskraft. Slik er det også ellers i landet, og egentlig i store deler av norsk matindustri. Det betyr at vi må legge til rette for gode arbeidsforhold for utlendinger som vil jobbe hos oss — og vi må få opp interesssen blant norsk ungdom for å søke seg til sjømatnæringa og annen matinustri.

En ny rapport som tirsdag ble overlevert landbruks- og matdepartementet viser med all tydelighet hvor viktig utellandsk arbeidskraft er blitt for matindustrien i Norge. I fiskeindustrien er dette ekstra tydelig: Andelen fast ansatte med utenlandsk bakgrunn har gått fra 12 til over 50 prosent fra 2003 og fram til 2018. Tallene for innleid arbeidskraft øker også.

I kjøttindustrien er tendensen langt poå vei den samme. Hos enkeltbedrifter utgjør andelen utenlandske arbeidstakere rundt halvparten av arbeidsstokken.

Samfunnsmaskineriet i Norge er blitt fullstendig avhengig av arbeidsinnvandring. Utfordringene som har oppstått under koronapandemien ha gjort det tydelig for alle. Stengte grenser og sesongarbeidskraft som uteblir, har skapt enorme problemer for deler av den arbeidsintensive fiskeindustrien, også i Senja-regionen.

Mange av arbeidsinnvandrerne i vår region er innleid arbeidskraft — arbeidere som er i landet for kortere perioder eller eksempelvis i skreisesongen. Andre er mer permanent tilknyttet fiskeindustribedriftene, noen fortsatt med familie og bosted i hjemlandet, andre med fast bosted i Norge.

I bygg- og anleggsbransjen, landbruksnæringene og deler av serverings- og reiselivsbransjen ser vi det samme. Det gjør oss definitivt sårbare i Norge. En sårbarhet som handler om mer enn dramaet som har oppstått under koronapandemien med blant annet stengte grenser. Bransjer som er dominert av arbeidskraft med en løs tilknytning til det norske arbeidsmarkedet har store utfordringer. Innleie kan løse kortsiktige utfordringer, men er en dårlig permanent løsning på underskudd på arbeidskraft.

Moderne matproduksjon, også innen fiskeindustrien, krever fagfolk med solid kompetanse. En stabil arbeidsstokk med god fagutdanning er drømmesituasjonen. Interessen for å utdanne seg innen disse fagene er dessverre ikke stor nok til å fylle behovet.

Derfor er utlendingene helt avgjørende for å få hjulene til å rulle rundt. Men samtidig må vi snu trenden og få flere til å utdanne seg til fagarbeidere og satse på matfagene.

Minileder: Gjør porten vid

Regjeringa har droppet lovforslaget om portforbud.

Nå er i stedet tiden inne for å åpne portene for breddeidretten.