Uten utlendingene sliter vi tungt

AVHENGIG: Fiskeindustrien i nord er helt avhengig av utenlandsk arbeidskraft.  Foto: Christer Remen

leder


Regjeringen stengning av grensene i kampen mot den ekstra smittsomme utgaven av koronaviruset har skapt trøbbel for en viktig del av norsk matvareproduksjon. Det er i utgangspunktet fullt forståelig at regjeringen vil stramme kraftig inn på utlendingers adgang til Norge. Fra andre land har man sett at det muterte koronaviruset på kort tid kan endre koronasituasjonen fra oversiktlig til kaotisk.

Selv om den fryktede virusvarianten alt er konstatert her i landet, blant annet hos to britiske soldater i Målselv fredag, men først og fremst med utbruddet i og rundt Oslo, ønsker Norges smittevernmyndigheter nå å begrense importsmitten. Gjennom å stenge grensene vil man kjøpe seg ekstra tid.

Innføringen av de strenge innreisereglene skjer etter faglige anbefalinger fra både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, men spørsmålet er om myndighetene i tilstrekkelig grad har tatt høyde for konsekvensene når nær sagt alle utlendinger som ikke allerede er bosatt i Norge skal stenges ute fra landet.

I utgangspunktet gjelder innreiseforbudet alle utlendinger, men det er gjort enkelte unntak — blant annet for utenlandske sjømenn og personell innen luftfart, utlendinger som driver gods- og persontransport og som jobber innenfor definerte, kritiske samfunnsfunksjoner. Heller ikke helsepersonell fra Sverige og Finland, som jobber i den norske helse- og omsorgstjenesten, er omfattet av innreiseforbudet.

Utenlandske sesongarbeidere i fiskeriene er imidlertid ikke unntatt de nye innreisereglene. Det er heller ikke utenlandske bygningsarbeidere. Næringene er to eksempler på sektorer som er helt avhengige av utenlandsk arbeidskraft for å få hjulene til å gå rundt, ikke minst i vår region.

Spesielt er situasjonen kritisk for fiskerinæringen i nord, som er blitt helt avhengig av utenlandske sesongarbeidere. Mens enkelte bedrifter allerede har utenlandsk arbeidskraft trygt på plass foran årets skreifiske, venter andre på den utenlandske arbeidskraften i dagene som kommer. Samtidig som norsk fiskerinæring sliter med å få omsatt fersk fisk på det utenlandske markedet under den pågående koronapandemien, står foredlingsindustrien nå i fare for ikke å få tak i nødvendig utenlandsk arbeidskraft. Om ikke annet viser problemene med stengte grenser hvor internasjonal store deler av norsk matvareproduksjon er.

Det er likevel en fattig trøst. Skreisesongen er et tidsvindu som ikke lar seg affisere av verken byråkrati eller politikk — eller pandemier for den saks skyld. Det er nå skreien er her, og i april er det over. Arbeidsplasser, store pengesummer og hele småsamfunn står og faller på hva de får ut av denne intense og innbringende perioden som har vært en ryggrad i nordnorsk økonomi i alle tider. Her må alvoret synke inn og nødvendige løsninger og tiltak komme kjapt.

Minileder: Ny kraft

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) vil trekke innsigelsene mot den nye kraftledninga mellom Senja og Kvaløya.

Her snakker vi politisk handlekraft.