«Viktig grep for det lokale næringsliv»

KØ: I NAV-køen er ungdom et stykke bak, også fordi rettighetene ikke er så sterke. 

Krisen er så fundamental at det kan være ødeleggende for manges motivasjon

leder


I helga virket regjeringen ganske fastlåst på at de ikke ville forlenge permitteringsperioden fra april, men mandag kom beskjeden om at ordningen går videre til 1. juli. Det er klokt, ikke minst av hensyn til forutsigbarheten alle er så avhengige av. Mange av aktørene også i vårt område er på terskelen til oppsigelser, for å slippe kroken på døra.

Ingen er uenige om at en så heftig permitteringsordning verken er sunn eller fordelaktig i en normal hverdag, men situasjonen er helt ekstraordinær og tilsier at regjeringen tar konsekvensen av en ny nedstengning.

I påvente av ønsket vaksineeffekt kan det være fornuftig å unngå at ansatte blir sagt opp. En hard linje kan nemlig være takk og farvel til dyktige medarbeidere, som det i høyeste grad blir behov for når ermene skal brettes opp igjen.

For de mest kriserammede næringene, som hoteller, restauranter og reiseliv generelt, vil det være ekstremt viktig å ha mer enn en horisont på noen måneder. I vår region er dette næringer som virkelig var på gang og som fortsatt har potensial, spesielt når vi ser det i sammenheng med luftfarten som også trenger nødhjelp.

Det er lett å være enig med statsminister Erna Solberg, om at refleksen i lavkonjunktur er å lete etter ny jobb eller ta utdanning, men det er enklere sagt enn gjort med en seig pandemi som kommer i bølger. Den store ungdomsledigheten gjør at spesielt denne gruppen er utsatt og trenger en håndsrekning. I den ordinære NAV-køen er de gjerne et stykke bak — i tillegg til at rettighetene ikke nødvendigvis er så sterke.

En permitteringsordning vil gjøre at mange fortsatt har en fot innenfor og optimismen intakt. Fellesskapets pensjonsfond peker framover mot nye generasjoner, aller helst langt framover, men akkurat denne krisen er så fundamental at det kan være direkte ødeleggende for manges motivasjon.

Samtidig er det viktig at man nå bruker erfaringene fra det siste året til å se nærmere på de generelle tiltakene, hvorvidt «pakkene» har vært treffsikre. Det kan både næringslivet og bankene si en hel del om, samtidig som følelsen av urettferdighet mellom bransjer og aktører i næringslivet ikke er god. Når det hastet som mest ble reglene deretter, men nå bør det være tid og muligheter til en mer rettferdig differensiering, basert på behov.

Hvis det lønner seg å sette på håndbrekket, i stedet for å gjøre sitt aller ytterste, blir samfunnskostnadene enorme.

Minileder

Rolige dager

Brøytemannskapene i regionen har vært ute èn eneste tur i vinter for å fjerne snø.

Hjemmekontor er blitt normalen, også i den bransjen.