Nye tiltak ble varslet alt for seint

STOPP: Utelivsbransjen rammes tungt av nye regler — uten kompensasjonsordning.  Foto: Ann Sissel Jenssen

leder

De nye innstrammingene som ble kunngjort av myndighetene søndag ettermiddag, kom neppe som noe sjokk på noen. Folkehelseinstituttet (FHI) hadde allerede kommet med sine anbefalinger tidligere på dagen, og regjeringen fulgte opp med å innføre tiltak noenlunde i tråd med disse. Og nye tiltak var egentlig varslet allerede før jul.

At jula ville kunne føre til økt smitte var også spådd av mange. Med en ny og mer smittsom variant av viruset, samt en jevn økning av det såkalte R-tallet, var ikke dette til å unngå.

Tiltakene og anbefalingene var sågar varslet allerede julaften. Derfor burde også innstrammingene som kom søndag vært mulig å komme tidligere på banen med, ikke minst burde kompensasjonsordningene vært tydeligere.

Én av suksessfaktorene for hvordan Norge delvis har lyktes i håndteringen av pandemien, i hvert fall sammenlignet med mange andre land, har vært at folk — mer eller mindre unisont — har stilt seg lydige bak de tiltakene som har blitt innført. For noen har dette vært mer krevende enn for andre.

For utelivet og kulturbransjen har 2020 vært særs utfordrende. Nedstenginger, permitteringer, omsetningssvikt og konkurser har fulgt i kjølvannet, og med de nye tiltakene blinker det nå i alle varsellamper.

At det nå innføres full stopp i skjenking av alkohol, samtidig som det åpnes for fortsatt salg av mat, er noe som rammer hardt. De som selger mat kan selvsagt fortsatt tilby catering og takeaway til kundene sine, men det medfører drastiske konsekvenser for omsetning, med påfølgende og uunngåelige permitteringer. De som ikke har noe kjøkken ser ut til å måtte stenge midlertidig.

Tiltakene i seg selv kan selvsagt diskuteres, men alt er nå så usikkert at det er vanskelig for noen å hevde at smittevernet er for strengt. Å ende opp som naiv og etterpåklok har liten verdi. Det som likevel synes unødvendig er at det ikke rulles ut kompensasjonstiltak parallelt med innstrammingene.

Derfor har man nå en situasjon der mange tusen mennesker over hele landet ikke aner hva som skjer, annet enn at livsverkene og arbeidsplassene deres går en høyst usikker tid i møte. Det samme kan man si om undervisningssektoren. At det gikk mot stenging, hjemmekontor og digital undervisning var noe de fleste så komme. At det derimot kunngjøres kvelden før første virkedag vekker berettiget harme og frustrasjon for de involverte.

At det må strammes inn, at vi alle må være påpasselige med å etterfølge tiltak, at det nå gjelder å være forsiktige og så videre, hersker det liten tvil om. Men det burde være unødvendig å rulle ut strakstiltak uten samtidig å ha de etterspurte kompensasjonsordningene, og rammeverket for praktisering av dem, klare.

Minileder: Første stikk

Noen av de første koronavaksinene i nord ble i går satt i Målselv og på Senja.

En bedre start på det nye året er vanskelig å tenke seg.